мрежа от социални, здравни и образователни услуги

През следващите години ще се затворят всички домове за медико-социални грижи за деца в страната и ще се развие мрежа от интегрирани социални, здравни и образователни услуги за подкрепа на децата в риск и техните семейства. Това съобщи Зорница Русинова днес в Монтана, където посети новия Социален и здравен комплекс и други социални обекти. Стъпките за реформата са планирани в плана за продължаване на деинституционализацията на децата.

Oткриването на социална трапезария в Горна Оряховица

Около 24 000 души всеки ден получават топъл обяд. Това се случва благодарение на европейските средства и всички хора, които работят в социалната система. Подкрепа с хранителни пакети получават и близо 265 000 души. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на социална трапезария в Горна Оряховица.

По-късно тя представи пред медиите основни параметри от проектобюджета за 2017 г. в сферата на социалната политика.

 930 лв. месечна помощ от държавата

Стара Загора. През 2017 г. за първи път социалните плащания за деца с увреждания ще се диференцират в зависимост от степента на увреждането. Предвижда се помощта за децата с над 90% степен на увреждане да се увеличи до 930 лв. на месец. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в коментар на новите политики в Бюджет 2017 пред журналисти в Стара Загора днес, където посети Дневен център за хора с увреждания, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Ден на металурга

В лицето на правителството и Министерството на труда и социалната политика предприятията от металургията имат партньор за създаването на повече възможности за инвестиции в производствени мощности и човешки капитал. Ключът към успеха на всеки работодател е в развитието на работниците. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на церемония по случай Деня на металурга днес в Шумен.

Тя припомни, че само през 2016 г. 600 млн. лв. от финансовия ресурс на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са насочени към обучение, квалификация на персонал и заетост.

Деца помагат на деца

С инициативата „Деца помагат на деца“ целим да подкрепим децата от институциите да имат по-високи оценки в училище и да улесним тяхната социализация. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Пловдив, където даде старт на кампанията.

Тя благодари на Съвета на децата и на ДАЗД, че подкрепят инициативата й и заедно с доброволци ще помогнат на децата от центровете за настаняване от семеен тип да се справят в учебния процес. „Надявам се да се включат много ученици и деца от цяла България и да помагат на своите връстници и на по-малките.

Заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 „България цени високо новата програма за умения на работната сила в Европа. За да се превърне в ефективен инструмент, концепцията трябва да се насочи към преодоляването на несъответствията между актуалните знания и умения на работната сила и реалните потребности на пазара на труда“. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика днес в Люксембург. „Адаптирането на системите за образование и обучения към новите реалности също е от съществено значение за преодоляването на този дисбаланс“, добави тя.

600 млн. лв. са насочени към работодателите за обучение на персонала

Само през тази година близо 600 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са насочени към работодателите за обучение и преквалификация на служителите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на дискусия за сектор „Машиностроене“, организирана от в. „24 часа“ и списание „Иноватор БГ“.

До края на 2016 г. работодателите ще могат да кандидатстват по няколко схеми за повишаване на професионалната квалификация и ключовите умения на служителите си.

Предизвикателства пред Европейско социално законодателство

Европейското социално законодателство трябва да отчита непрекъснатите промени и развитие на съвременния труд и икономика. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри днес дискусия на тема „Европейски стълб на социалните права“.

Тя припомни, че съществуващото към момента европейско законодателство съдържа гарантиран минимум от социални права, под който държавите-членки не могат да „паднат“, но могат да го надграждат.

230 млн. лв. от ОПРЧР в подкрепа на политиките за младите хора

Позитивната тенденция на пазара на труда е силен индикатор за икономически растеж и за ефективността на политиките, които прилага правителството. Това заяви министър Зорница Русинова по време на дискусията "Не говори за мечтите си - работи за тях" в Кърджали. Тя запозна младите хора, участващи във форума, с действащите програми в подкрепа на младежката заетост, обучение и стажуване.

Ефективна интеграция на непридружените деца-бежанци

Координацията между институциите е от ключово значение за ефективната интеграция на непридружените деца-бежанци. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в кръгла маса на тема „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването й“. Форумът се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Министър Русинова съобщи, че отделите „Закрила на детето“ се сблъскват ежедневно с различни казуси и въпреки по-ясните правила за работа с непридружени деца-бежанци трябва да се засили още повече сътрудничеството между държавата и местната власт.