Статии и интервюта | Зорница Русинова - Results from #40

Ден на металурга

В лицето на правителството и Министерството на труда и социалната политика предприятията от металургията имат партньор за създаването на повече възможности за инвестиции в производствени мощности и човешки капитал. Ключът към успеха на всеки работодател е в развитието на работниците. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на церемония по случай Деня на металурга днес в Шумен.

Тя припомни, че само през 2016 г. 600 млн. лв. от финансовия ресурс на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са насочени към обучение, квалификация на персонал и заетост.

Деца помагат на деца

С инициативата „Деца помагат на деца“ целим да подкрепим децата от институциите да имат по-високи оценки в училище и да улесним тяхната социализация. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Пловдив, където даде старт на кампанията.

Тя благодари на Съвета на децата и на ДАЗД, че подкрепят инициативата й и заедно с доброволци ще помогнат на децата от центровете за настаняване от семеен тип да се справят в учебния процес. „Надявам се да се включат много ученици и деца от цяла България и да помагат на своите връстници и на по-малките.

Заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 „България цени високо новата програма за умения на работната сила в Европа. За да се превърне в ефективен инструмент, концепцията трябва да се насочи към преодоляването на несъответствията между актуалните знания и умения на работната сила и реалните потребности на пазара на труда“. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика днес в Люксембург. „Адаптирането на системите за образование и обучения към новите реалности също е от съществено значение за преодоляването на този дисбаланс“, добави тя.

600 млн. лв. са насочени към работодателите за обучение на персонала

Само през тази година близо 600 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са насочени към работодателите за обучение и преквалификация на служителите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на дискусия за сектор „Машиностроене“, организирана от в. „24 часа“ и списание „Иноватор БГ“.

До края на 2016 г. работодателите ще могат да кандидатстват по няколко схеми за повишаване на професионалната квалификация и ключовите умения на служителите си.

Предизвикателства пред Европейско социално законодателство

Европейското социално законодателство трябва да отчита непрекъснатите промени и развитие на съвременния труд и икономика. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри днес дискусия на тема „Европейски стълб на социалните права“.

Тя припомни, че съществуващото към момента европейско законодателство съдържа гарантиран минимум от социални права, под който държавите-членки не могат да „паднат“, но могат да го надграждат.

230 млн. лв. от ОПРЧР в подкрепа на политиките за младите хора

Позитивната тенденция на пазара на труда е силен индикатор за икономически растеж и за ефективността на политиките, които прилага правителството. Това заяви министър Зорница Русинова по време на дискусията "Не говори за мечтите си - работи за тях" в Кърджали. Тя запозна младите хора, участващи във форума, с действащите програми в подкрепа на младежката заетост, обучение и стажуване.

Ефективна интеграция на непридружените деца-бежанци

Координацията между институциите е от ключово значение за ефективната интеграция на непридружените деца-бежанци. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в кръгла маса на тема „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването й“. Форумът се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Министър Русинова съобщи, че отделите „Закрила на детето“ се сблъскват ежедневно с различни казуси и въпреки по-ясните правила за работа с непридружени деца-бежанци трябва да се засили още повече сътрудничеството между държавата и местната власт.

Oграничаване на бюрокрацията при осиновяване и развод

Разкриване на тайната на осиновяването, ограничаване на възможността за разсиновяване, облекчена процедура при националното осиновяване, съдът да определя съвместно упражняване на родителски права и режима на пътуване на децата при развод, въвеждане на настойничество и попечителство за деца бежанци, влезли в страната без родители – това са само част от промените в Семейния кодекс (СК), представени днес на съвместна пресконференция от министъра на правосъдието Екатерина Захариева и от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

 200 млн. лв. годишно за социални услуги

Около 200 млн. лв. средногодишно се отделят за финансиране на делегираните от държавата социални услуги. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред медии в Разград, където посети Дом за възрастни хора и Дневен център за възрастни с увреждания.

Министерството на труда и социалната политика работи съвместно с Националното сдружение на общините за реформирането на домовете за възрастни хора, каза Русинова. Тя обясни, че благодарение на средствата от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“ ще има възможност голяма част от съществуващите домове да бъдат трансформирани, за да предлагат модерни, висококачествени и комплексни услуги за възрастни хора в България.

Подкрепата за ранното детско развитие трябва да съчетава здравна, образователна и социална услуга

В рамките на две години ще подкрепим около 60 общини за предоставянето на по-добра социална услуга и съчетаването й със здравна и с образователна услуга. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която днес подписа с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР за изпълнението на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“. Министър Русинова подчерта, че целенасочено ще започне да се развиват инвестициите в ранно детско развитие с комплексен характер – здравна , образователна и социална услуга . Според нея това е един от механизмите, който води до превенция от изоставяне, подпомагане на младите семейства, а в последствие и задържане на децата в училище.