Инвестиции в ранното развитие на децата

 Инвестициите в ранното развитие на децата, докато навършат 7 години, са изключително важни. Те са ключов момент за успешната им интеграция в училище, а по-късно и на пазара на труда. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на днешното си работно посещение във Варна.

Тя подписа договор с кмета на Община Варна Иван Портних за финансирането на Общностен център за деца и семейства в града. Бюджетът на проекта е 658 000 лв. Финансирането е по схема „Услуги за ранно детско развитие“ от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Още 650 деца ще бъдат изведени от институциите

Предвиждаме реформиране на услугите в домовете за деца, лишени от родителски грижи и извеждането на 650 деца от тях. През септември Министерски съвет ще обсъди план за действие за продължaването на реформата в сектора. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Благоевград, където се запозна с дейността на домашния социален патронаж в квартал „Еленово“. Тя подчерта, че разчита на ефективната работа с местните власти за следващия етап от деинституционализацията на децата.

Русинова добави, че се предвиждат и мерки за превенция на изоставянето и доразвиването на приемната грижа, с които ще се подкрепят около 4000 деца.

Два пъти годишно ще се правят прогнози за нуждите от работна ръка

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подготвят краткосрочни прогнози за нуждите от работна ръка. Проучванията ще се правят 2 пъти годишно. Това предвижда проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, които министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи на пресконференция днес.
Мярката ще позволи по-ефективното планиране и изразходване на средствата за обучения и мерки на пазара на труда и ще се улесни прехода на безработните към реална заетост, мотивира предложението Русинова.

Безработни ще получават средства за наем

Безработни и младежи от социални домове, които са завършили образованието си, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, детска градина, ясла, интернет, ако започнат работа на повече от 50 км от дома. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен днес от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца при условие, че безработните са намерили постоянна работа при работодател от частния сектор. Конкретният й размер ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта.

Топъл обяд по програмата на ЕС

„Осем хиляди души получават топъл обяд по Оперативната програма за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора“, съобщи днес във Враца министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя посети обществената трапезария в града, която е финансирана с евросредства по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Враца“.

Министър Русинова съобщи, че средногодишно 2,5 млн. лв. са осигурените средства за топъл обяд по европейската програма. Към момента такава услуга предоставят 100 общини, като се очаква броят им да се увеличи.

Инвестициите в ранно детско развитие

Инвестициите в детското развитие дават резултати в дългосрочен план, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при посещението си в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в кв. „Надежда“ в София.

След като през 2009 година стартира процесът на затваряне на домовете за деца с увреждания, към края на миналата година всички места от казармен тип, в които имаше много лоши битови условия, бяха затворени.

Успешна интеграция на бежанците

„Успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение. То трябва да бъде създадено, като се вземе предвид икономическата ситуация във всяка отделна държава. Това е предизвикателство както за икономиките на държавите от ЕС, така и за солидарността между тях“. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в Кръгла маса на тема „Интеграцията на бежанците в България – пътят напред“.

Министър Русинова посочи, че важна стъпка към интеграцията на бежанците е наличието на мотивация и инициативност от тяхна страна да останат в България и да намерят подходяща работа. „Държавата от своя страна създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.

Социалните услуги трябва да създават условия за трудова реализация

„С прилагането на интегрирани и достъпни социални услуги трябва да направим така, че хората, които се подпомагат, да имат възможност за трудова реализация. Това е най-сигурният път те да се почувстват пълноценни в обществото и да имат доходи от труд“. Това каза днес в Габрово министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя откри дискусия на тема „Партньорство за качествени и достъпни социални услуги“, в която участваха представители на местната власт и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев.

Национален съвет по осиновявания

„Планирам няколко важни реформи, които ще подобрят системата за правата на децата в България. Крайно време е фокусът на политиката на държавата в тази сфера да се обърне към всички деца, а не само към тези, които са в риск“. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в интервю за БНТ.

„Колкото и тривиално да звучи - децата са нашето бъдеще. Инвестицията в децата и общите усилия на правителството, местните власти и гражданското общество, за да осигурим по-добри условия за тях, са стратегически въпроси“, каза още министър Русинова.

Заетостта е най-добрият начин да се преборим с бедността

"Заетостта е най-добрият начин да се преборим с бедността, а достойният труд е жизнено важен за нейното намаляване". Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на пленарната сесия на Международната конференция на труда в Женева.

По думите й в период на икономическо възстановяване, активните политики за пазара на труда играят изключително важна роля за повишаването на заетостта. Бързата интеграция на дълготрайно безработните и неактивни хора на пазара на труда е ключово за реализирането на този приоритет, отбеляза Русинова. Тя обърна внимание и на голямото значението на Европейската младежка гаранция, чиято цел е подобряването на заетостта сред младите хора.