600 млн. лв. са насочени към работодателите за обучение на персонала

Само през тази година близо 600 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са насочени към работодателите за обучение и преквалификация на служителите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на дискусия за сектор „Машиностроене“, организирана от в. „24 часа“ и списание „Иноватор БГ“.

До края на 2016 г. работодателите ще могат да кандидатстват по няколко схеми за повишаване на професионалната квалификация и ключовите умения на служителите си.

Предизвикателства пред Европейско социално законодателство

Европейското социално законодателство трябва да отчита непрекъснатите промени и развитие на съвременния труд и икономика. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри днес дискусия на тема „Европейски стълб на социалните права“.

Тя припомни, че съществуващото към момента европейско законодателство съдържа гарантиран минимум от социални права, под който държавите-членки не могат да „паднат“, но могат да го надграждат.

230 млн. лв. от ОПРЧР в подкрепа на политиките за младите хора

Позитивната тенденция на пазара на труда е силен индикатор за икономически растеж и за ефективността на политиките, които прилага правителството. Това заяви министър Зорница Русинова по време на дискусията "Не говори за мечтите си - работи за тях" в Кърджали. Тя запозна младите хора, участващи във форума, с действащите програми в подкрепа на младежката заетост, обучение и стажуване.

Ефективна интеграция на непридружените деца-бежанци

Координацията между институциите е от ключово значение за ефективната интеграция на непридружените деца-бежанци. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в кръгла маса на тема „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването й“. Форумът се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Министър Русинова съобщи, че отделите „Закрила на детето“ се сблъскват ежедневно с различни казуси и въпреки по-ясните правила за работа с непридружени деца-бежанци трябва да се засили още повече сътрудничеството между държавата и местната власт.

Oграничаване на бюрокрацията при осиновяване и развод

Разкриване на тайната на осиновяването, ограничаване на възможността за разсиновяване, облекчена процедура при националното осиновяване, съдът да определя съвместно упражняване на родителски права и режима на пътуване на децата при развод, въвеждане на настойничество и попечителство за деца бежанци, влезли в страната без родители – това са само част от промените в Семейния кодекс (СК), представени днес на съвместна пресконференция от министъра на правосъдието Екатерина Захариева и от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

 200 млн. лв. годишно за социални услуги

Около 200 млн. лв. средногодишно се отделят за финансиране на делегираните от държавата социални услуги. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред медии в Разград, където посети Дом за възрастни хора и Дневен център за възрастни с увреждания.

Министерството на труда и социалната политика работи съвместно с Националното сдружение на общините за реформирането на домовете за възрастни хора, каза Русинова. Тя обясни, че благодарение на средствата от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“ ще има възможност голяма част от съществуващите домове да бъдат трансформирани, за да предлагат модерни, висококачествени и комплексни услуги за възрастни хора в България.

Подкрепата за ранното детско развитие трябва да съчетава здравна, образователна и социална услуга

В рамките на две години ще подкрепим около 60 общини за предоставянето на по-добра социална услуга и съчетаването й със здравна и с образователна услуга. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която днес подписа с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР за изпълнението на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“. Министър Русинова подчерта, че целенасочено ще започне да се развиват инвестициите в ранно детско развитие с комплексен характер – здравна , образователна и социална услуга . Според нея това е един от механизмите, който води до превенция от изоставяне, подпомагане на младите семейства, а в последствие и задържане на децата в училище.

Работим за цялостна ревизия на стандартите за социалните услуги

Работим за цялостна ревизия на стандартите за социалните услуги, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на организираната от КНСБ кръгла маса по темата. В дискусията участваха представители на общините, държавната администрация, социалните заведения и синдикатите.

Според Русинова е необходимо ясно насочване на средствата към най-нуждаещите се и ясна дефиниция на услугите. Министърът акцентира върху подготовката на нов Закон за социалните услуги. Русинова отбеляза още дейността по следващия етап от деинституционализацията, както и доразвиването на приемната грижа. Посочи, че е важно и подобряването на услугите за възрастните хора, както и подкрепата за работещите в системата.

Обучават парамедици по схемата Активни

Седем центъра за спешна помощ в България ще обучават младежи за парамедици по схемата „Активни“, която се финансира по линия на европейската инициатива Младежка заетост. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на среща с младежи, които ще усвояват професията в Спешната помощ в Кърджали.

Общият бюджет на схемата „Активни“ е 26 млн. лв. Целта й е да се открият икономически неактивни младежи до 29 години, които да бъдат обучени, за да могат да започнат работа. В Кърджали проектът ще даде възможност 70 младежи да бъдат активизирани с помощта на медиите, местните власти, граждански организации и с лични контакти, каза Русинова. Бюджетът му е около 250 000 лв., а продължителността - близо 2 години.

658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги

България разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги през настоящия програмен период на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред журналисти по време на работно посещение в Ямбол днес. Със средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, за да може те не само да осигуряват място, където децата с увреждания например да пребивават, а да предлагат комплекс от образователни и здравни услуги, рехабилитация, както и възможност за подпомагане на майките, обясни Русинова.