Законът за социалните услуги е един изцяло нов, реформаторски закон, който ясно разделя ангажиментите на държавата и общините като доставчици на социални услуги към хората, които имат нужда, разграничавайки го от социалните плащания за лица с ниски доходи.

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“, организиран от Националния алианс за социална отговорност, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Столична община.

Г-жо Русинова, новият Закон за социалните услуги е обявен за истинска реформа в социалната сфера. Приемате ли тази дефиниция и кои са най-значимите промени, които предстоят?

Новият закон за социалните услуги е първата значима реформа в сферата на социалното включване от години насам. Реформата включва пакет от три закона, които през изминалата година МТСП започна да разработва, свързани със съществени промени на начина, по който подкрепяме хората с увреждания - Закон за хората с увреждания, Закон за социалната икономика и социалното предприемачество и Закон за социалните услуги.

- Госпожо Русинова, планира се закриването на домовете за деца и възрастни хора с увреждания. Кога ще стане това? Какви нови услуги предвиждате за тях?
- До момента над 90% от всички институции за деца у нас са закрити. Когато стартирахме най-трудната, сложна, но и найуспешна реформа - деинституционализацията, децата в домовете бяха над 7500. Сега са останали около 650 деца, които трябва да бъдат изведени до 2020 г. За целта създаваме малки семейни къщички в кварталите, в които живеят децата, за да могат да се интегрират по-лесно. Част от децата, които са в тези домове, са с увреждания. За тях е предвидена изцяло нова резидентна услуга, която предполага 24-часова медицинска грижа. Важно е да отбележим, че освен закриването на домовете и създаването на новите услуги, ние успяхме да въведем и „Приемната грижа“, която дава възможност средно на година около 2000 деца годишно да са във възможно най-близка до семейната среда.


Интервю за offnews.bg

- Г-жо Русинова, през месец октомври стартирахте кампанията „Мисията е възможна“, свързана с деинституционализацията на деца. Какви цели си поставяте с нея?

- Кампанията е нова инициатива и е част от последния етап на най-значимата реформа през последните десет години, а именно затварянето на всички институции за деца в България и преминаването от т.нар. институционална грижа към грижа в семейна или близка до семейната среда. Това е най-дългата, успешна, сложна и трудна реформа в социалната сфера. Първо, защото има много заинтересовани страни, които се занимават с изпълнението на реформата. Второ, защото съчетава много сложна комбинация от европейски фондове и бюджетни средства. Но най-вече, защото голяма част от съдбите на децата зависят от успехите на тази реформа и всеки един провал на едно дете би означавал и провал на реформата.

"Една от големите ценности в Европа - свободното движение на хора - ще се изправи пред големи предизвикателства", каза в интервю за "Хоризонт" заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя коментира темата за последствията за имигрантите във Великобритания след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Властите във Великобритания са създали специална интернет платформа и приложение за смартфони в помощ на гражданите от ЕС, които ще кандидатстват за статут на уседналост за европейските граждани на територията на кралството.такъв статут.  

Не мисля, че в социалното министерство са беззащитните хора. В нашето министерство са всички хора – и децата, и майките, и пенсионерите. Да, нашата функция е да защитаваме и беззащитните.

Факт е, че по отношение на социалните реформи имаме голяма подкрепа, включително и от Европа.

В проектобюджета за следващата година са предвидени 260 милиона лева за финансиране на социални услуги. В петък посетих Комплекс за социални услуги "Свети Георги" и Общностен център за деца и семейства в Пловдив.

Повишението на средствата спрямо тази година е с 30 милиона лева. При финансовите стандарти за издръжка завишението е 18-20 процента, най-голямо е в част от резидентните услуги. Това увеличаване на средствата е важно, но истинската реформа предстои с приемането на Закон за социалните услуги. Проектът на закон вече е публикуван за обществено обсъждане. Срокът за обществените консултации приключва на 15 ноември.

Животът на децата, лишени от родителска грижа, може да бъде променен и те да растат щастливо в приемни семейства, обградени от грижа и топлина. Това цели да докаже кампанията „Мисията е възможна” на Министерство на труда и социалната политика, която стартира наскоро и ще продължи до октомври 2019 г.

Интервю за kmeta.bg

- Г-жо Русинова, колко деца предстои да бъдат изведени от домовете за изоставени деца тази и следващата година? Къде ще бъдат настанени децата?

- Още през 2009 г. България и правителството на Бойко Борисов прие изключително важната мисия за затварянето на всички институции за деца у нас. Приехме дългосрочна визия и План за действие, който на първи етап трябваше да затвори всички домове за деца с увреждания плюс пилотно осем домове за медико-социални грижи. Втората фаза стартира през 2017 г. Тя цели да затвори всички останали домове за деца, лишени от родителски грижи и останалите 15 домове за бебетата до 3 г. Общо 681 деца към момента са в тях, като 440 са в домовете за деца от 0 до 3 г., а 221 са в домовете за лица, лишени от родителски грижи.

Социалното министерство продължава с усилията си да помогне за реализацията на децата, израснали в институции или в системата на приемната грижа.

Интервю за Дарик Радио

Това коментира в предаването „Седмицата“ по Дарик заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. За целта министерството стартира нова кампания с името „Мисията възможна“, която ще продължи една година и ще разчита на партньорството на местната власт и неправителствени организации.

Интервю за Marica.bg

- Г-жо Русинова, каква е целта на кампанията "Мисията е възможна“? В тази връзка колко деца трябва да напуснат институции (в страната и в частност в Пловдив) и има ли шанс всички да бъдат интегрирани в семейна и обществена среда?

- Кампанията „Мисията е възможна“ е част от инициативите, които Министерство на труда и социалната политика и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ правят в подкрепа на децата, които трябва да бъдат изведени от домовете. Още през 2009 г., по време на първото правителство на премиера Бойко Борисов, стартирахме една изключително амбициозна 10-годишна програма с визия за деинституционализация на децата в България. Това е може би най-трудната, най-сложната и най-дългата реформа, която е правена в социалната сфера. Първо, защото боравим с човешка съдба, второ - включва много заинтересовани страни, общини, неправителствени организации, образователни институции и училища, родители и т.н.