Подкрепата за ранното детско развитие трябва да съчетава здравна, образователна и социална услуга

В рамките на две години ще подкрепим около 60 общини за предоставянето на по-добра социална услуга и съчетаването й със здравна и с образователна услуга. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която днес подписа с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР за изпълнението на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“. Министър Русинова подчерта, че целенасочено ще започне да се развиват инвестициите в ранно детско развитие с комплексен характер – здравна , образователна и социална услуга . Според нея това е един от механизмите, който води до превенция от изоставяне, подпомагане на младите семейства, а в последствие и задържане на децата в училище.


Русинова добави, че се работи и по следващия етап от деинституционализацията. Целта ни е да гарантираме по-добри условия на децата, да се чувстват близо до семейната среда, каза тя. Министърът отбеляза, че по грижите в центъра в кв. „Надежда“ се вижда, че тук има не само професионалисти в социалната дейност, а и хора, които работят със сърце. Русинова подчерта, че съвместно със Сдружението на общините са започнати инициативи, така че да бъдат подпомогнати социалните работници в системата. Работим по прецизиране и предефиниране на някои от стандартите за социални услуги, така че да има по-добра организация и насоченост на финансовите средства, каза още министърът и напомни, че се подготвя и нов Закон за социалните услуги. За мен е голяма гордост, че Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е изключително успешна, в момента са отворени 25 процедури, програмирането е на 62%, каза още министърът на труда и социалната политика.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова посочи, че подписаният днес договор е за комплекс с общ бюджет от 1,75 млн.лв. С тези средства над 4200 деца ще бъдат включени в различни услуги в три центъра в София. Проектът предвижда и създаването на мобилни екипи, които ще работят на територията на цялата Столична община и ще подкрепят деца и семейства в риск.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията