Заетостта е най-добрият начин да се преборим с бедността

"Заетостта е най-добрият начин да се преборим с бедността, а достойният труд е жизнено важен за нейното намаляване". Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на пленарната сесия на Международната конференция на труда в Женева.

По думите й в период на икономическо възстановяване, активните политики за пазара на труда играят изключително важна роля за повишаването на заетостта. Бързата интеграция на дълготрайно безработните и неактивни хора на пазара на труда е ключово за реализирането на този приоритет, отбеляза Русинова. Тя обърна внимание и на голямото значението на Европейската младежка гаранция, чиято цел е подобряването на заетостта сред младите хора.


"Изграждането на умения за предприемачество и осигуряването на достъп до финансов ресурс за микропредприятия и самонаети също е сред ключовите приоритети на българското правителство", каза министърът. Русинова посочи, че осигуряването на достойни условия на труд във всички отрасли изисква широк подход, основан на спазването на основните международни трудови стандарти и националното законодателство.

"От изключително значение е също и реализирането на политики и програми, които да помогнат на бизнеса да изгради капацитет за създаване на безопасни и здравословни условия на труд", добави министърът на труда и социалната политика. Русинова даде пример с проект за подобряване на условията на труд в над 400 малки и средни предприятия, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Министър Русинова изтъкна, че в контекста на стратегията на ЕС „Европа 2020“ българското правителство е декларирало национална цел броят на живеещите в бедност да се намали с 260 000 души до 2020 г. Тя добави, че независимо от на финансовата и икономическата криза, броят на хората, живеещи в бедност в България през 2014 г. се е понижил с почти 54 000 души.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията