Министър Русинова

В рамките на Европейския стълб за социални права е важно да се развиват възможностите за подобряване на достъпа до пазара на труда и ученето през целия живот. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Брюксел, където днес в сградата на Европейската комисия се провежда конференция посветена на социалния стълб.

Tози дебат е изключително важен за България независимо от намаляването на безработица в последните тримесечия. През ноември 2016 г. равнището й в страната е 7,1% по данни на Евростат, което е с 0,8 процентни пункта по-ниско в сравнение с ноември 2015 г., посочи Русинова.

Министърът на труда открои значението на т.нар. активиращи политики, които подпомагат включването на повече хора на пазара на труда. Те се прилагат от държавите-членки, отчитат националните особености и са ориентирани към индивидуалните потребности на гражданите. Русинова изтъкна, че през 2016 г. в бюрата по труда в страната ни са регистрирани близо 12 000 неактивни лица, като една четвърт от тях вече са включени в обучение или заетост.

Интегрираните услуги са доказали своята ефективност в редица държави членки, поради това тяхното развитие и прилагане следва да продължи, посочи още министър Русинова. Тя добави, че в България вече има 65 центъра за заетост и социално подпомагане, изградени с подкрепа на Европейския социален фонд. Предстои да бъдат изградени и 8 нови центъра. По този начин повече хора ще имат достъп до интегрирани услуги за връщане или включване на пазара на труда.

Като друг ключов елемент министър Русинова открои подобряването на партньорството между организациите, предлагащи различни услуги в областта на заетостта, образованието, обучението, социалната подкрепа. Вярвам, че активирането на повече хора може да се постигне само, ако всички заинтересовани страни работят заедно, категорична беше Русинова.

Тя даде пример с реализирането на операция „Активни“ на ОПРЧР, в рамките на която различни организации си партнират на местно и регионално ниво, за да открият и помогнат на нерегистрирани в бюрата по труда младежите да намерят работа, да се върнат в училище или да получат необходимата квалификация за започване на работа. По друга операция „Готови за работа“, съвместно със социалните партньори, ще се изпълняват дейности за активиране на неактивни младежи нерегистрирани в бюрата по труда. Общо по двете операции се очаква 9 500 неактивни младежи да бъдат включени в образование, обучение или заетост.

Според министъра на труда и социалната политика активиращите политики следва да са подкрепени от инвестиции и политики, насърчаващи търсенето на труд, създаването на заетост и развитието на предприемачеството. Независимо от предприетите вече действия, още много воля и усилия са необходими за предоставянето на възможности за развитие и разгръщане на потенциала на хората, каза в заключение министър Зорница Русинова.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията