Успешна интеграция на бежанците

„Успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение. То трябва да бъде създадено, като се вземе предвид икономическата ситуация във всяка отделна държава. Това е предизвикателство както за икономиките на държавите от ЕС, така и за солидарността между тях“. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в Кръгла маса на тема „Интеграцията на бежанците в България – пътят напред“.

Министър Русинова посочи, че важна стъпка към интеграцията на бежанците е наличието на мотивация и инициативност от тяхна страна да останат в България и да намерят подходяща работа. „Държавата от своя страна създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.


Като важен инструмент за интеграцията на бежанците Русинова открои партньорството между държавата, местната власт и неправителствения сектор. „В момента координацията е на много добро ниво и на бежанците се осигурява навременна подкрепа“, увери министър Русинова.

„Чужденците, които получат хуманитарен статут, имат пълен достъп до пазара на труда и социалните услуги и подпомагане в България“, съобщи тя и допълни, че особено внимание държавата отделя на децата, които пристигат у нас. За последната година в страната ни са дошли 520 непридружени деца, на които е осигурена грижа чрез Държавната агенция за закрила на детето и териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане.

Министър Русинова каза, че Агенцията по заетостта реализира специална програма, насочена към бежанците в България. Чрез нея се осигурява обучение, квалификация и субсидирана заетост в рамките на 6 месеца. Тя допълни, че има осигурено европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с което да се подпомогнат хора от уязвимите групи, каквито са бежанците. Министърът акцентира и върху важността от признаване на дипломите на хората, които пристигнат в България, за да бъде улеснена интеграцията им на пазара на труда.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията