Успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение

Успешна интеграция на бежанците

„Успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение. То трябва да бъде създадено, като се вземе предвид икономическата ситуация във всяка отделна държава. Това е предизвикателство както за икономиките на държавите от ЕС, така и за солидарността между тях“. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в Кръгла маса на тема „Интеграцията на бежанците в България – пътят напред“.

Министър Русинова посочи, че важна стъпка към интеграцията на бежанците е наличието на мотивация и инициативност от тяхна страна да останат в България и да намерят подходяща работа. „Държавата от своя страна създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.


Като важен инструмент за интеграцията на бежанците Русинова открои партньорството между държавата, местната власт и неправителствения сектор. „В момента координацията е на много добро ниво и на бежанците се осигурява навременна подкрепа“, увери министър Русинова.

„Чужденците, които получат хуманитарен статут, имат пълен достъп до пазара на труда и социалните услуги и подпомагане в България“, съобщи тя и допълни, че особено внимание държавата отделя на децата, които пристигат у нас. За последната година в страната ни са дошли 520 непридружени деца, на които е осигурена грижа чрез Държавната агенция за закрила на детето и териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане.

Министър Русинова каза, че Агенцията по заетостта реализира специална програма, насочена към бежанците в България. Чрез нея се осигурява обучение, квалификация и субсидирана заетост в рамките на 6 месеца. Тя допълни, че има осигурено европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с което да се подпомогнат хора от уязвимите групи, каквито са бежанците. Министърът акцентира и върху важността от признаване на дипломите на хората, които пристигнат в България, за да бъде улеснена интеграцията им на пазара на труда.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията