мрежа от социални, здравни и образователни услуги

През следващите години ще се затворят всички домове за медико-социални грижи за деца в страната и ще се развие мрежа от интегрирани социални, здравни и образователни услуги за подкрепа на децата в риск и техните семейства. Това съобщи Зорница Русинова днес в Монтана, където посети новия Социален и здравен комплекс и други социални обекти. Стъпките за реформата са планирани в плана за продължаване на деинституционализацията на децата.

За следващия етап на процеса са осигурени 194 млн. лв. по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и 57 млн. лв. по оперативната програма „Региони в растеж“, каза министър Русинова. Тя отбеляза, че Социалният и здравен комплекс в Монтана е добър пример за развитието на интегрирани социални услуги.

Този модел е успешен и ще продължим да го развиваме в цялата страна, каза Русинова. Тя добави, че се планира разкриването на около 140 нови социални услуги. Усилията ни са насочени към развитието на домашния патронаж и на тези социално-здравни услуги, които да дадат възможност на децата в риск да се интегрират успешно, допълни министър Русинова.

В Монтана тя посети и детска градина, която се строи с финансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Изграждането на обекта ще даде възможност на 100 деца между 3 и 6 години да имат възможност да посещават детска градина. Бюджетът на проекта е 1,072 млн. лева. Министър Русинова припомни, че в проекта на закона за бюджета за 2017 г. за пръв път се предвижда диверсифициране на помощта за деца с увреждания.

Държавата ще подпомага децата с най-тежки увреждания с 930 лв. на месец. Ресурсът, който държавата ежегодно отделя за подпомагане на майките трябва да бъде доста по-ефективно насочен.

Това е първата стъпка от множеството мерки, които сме заложили за следващата година, каза още министър Русинова.

Тя посети и експозиционната зала в Исторически музей в областния град, чийто ремонт беше съфинансиран от Министерството на труда и социалната политика. В посещението на социалните обекти в Монтана участваха и кметът Златко Живков, областният управител Ивайло Петров и депутатът Десислава Атанасова.

 

Източник: NOVINI.bg  |  линк към статията