Посещение на ЦНСТ в Поморие

Заместник – министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, придружавана от представители на Европейската комисия, посети новия Център за настаняване от семеен тип в град Поморие.

Те бяха посрещнати от кметът Иван Алексиев и заместник – кметът Илия Джингов. По време на работната среща делегатите се запознаха с дейностите по реализирането на социалния проект и с начина му на работа в момента.

Услугата ЦНСТ се предоставя в рамките проект № BG051PO001-5.2.12-0047-C0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в град Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. чрез Европейския социален фонд, на обща стойност 279 455,91 лв.

Към момента в Центъра са настанени 11 деца и младежи с различна степен на автономност и вид на увреждания. Всички те се нуждаят от сигурна среда, пълноценна грижа и внимание, които добре подготвеният персонал им предоставя, прилагайки индивидуален подход към всяко дете. Гостите от Европейската комисия бяха впечатлени от успешното социално приобщаване на децата и взаимодействието им с общността.

„Разбирам колко ви е трудно и адмирирам екипите на Общината и на Центъра, за поставените високи цели и резултатите, които сте постигнали” – каза зам.-министър Русинова в края на срещата.

 

Източник: Община Поморие  |  линк към статията