Следващ етап на деинституционализация

Микрокредитирането на малки стартиращи фирми и подкрепата на социалното предприемачество са двете ключови сфери, които могат да доведат до увеличаване на заетостта. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време дискусия на тема „Планът Юнкер – възможности и резултати“, организирана от КРИБ.

Това беше причината 107 млн.лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ да бъдат насочени към Фонда на фондовете.

От тях 35 млн. лв. са за подкрепа на стартиращи или функциониращи от не повече от две години микро и малки предприятия. Те могат да получат нисколихвени кредити от 5000 до 50 000 лв, обясни министърът на труда. Русинова добави, че 12 млн. лв. са насочени към младежите до 29 г., които имат желание да стартират собствен бизнес.

Даваме доста широка възможност на търговски предприятия, на финансиращи институции да участват във формите за микрокредитиране. Целта ни е широк кръг от потенциални участници да предоставят тези схеми, каза министър Русинова.

Като друга важна тема тя посочи подкрепата на социалното предприемачество и развиването на социалната икономика в България. През предишния програмен период бяха създадени над 300 социални предприятия, подкрепени и от местните власти, неправителствения сектор и частния бизнес. С възможностите на микрикредитирането и микрофинансирането ще ги подкрепим и ще дадем възможност да се създадат нови, добави Русинова.

Министърът на труда припомни, че очакванията в плана „Юнкер“ са в Европейския съюз да бъдат създадени 1,4 милиона работни места.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията