Предизвикателства пред Европейско социално законодателство

Европейското социално законодателство трябва да отчита непрекъснатите промени и развитие на съвременния труд и икономика. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри днес дискусия на тема „Европейски стълб на социалните права“.

Тя припомни, че съществуващото към момента европейско законодателство съдържа гарантиран минимум от социални права, под който държавите-членки не могат да „паднат“, но могат да го надграждат.

„Имаме нужда да преразгледаме това законодателство така, че да се отчитат новите динамични, социални и технологични промени, които налагат Европа да промени съществуващия подход в тази сфера.

Министър Русинова отбеляза, че Европейският социален стълб е възможност да се допълни съществуващата към момента социална защита. „Несъмнено важна роля в този процес имат и социалните партньори и обществото в усилията ни да се намери най-доброто бъдеще, както за българските граждани, така и за техните работодатели.“, подчерта тя.

Според министъра България трябва да има активна роля при обсъждането на подготовката на следващата финансова рамка на структурните и инвестиционни фондове. „Те са изключително важен инструмент за развитие на социалната защита и ще имат съществен принос към реализацията на Европейския стълб за социални права“, допълни министър Русинова.

Инициативата за изграждане на Европейски стълб за социални права е част от работната програма на Европейската комисия за по-задълбочен и справедлив икономически и паричен съюз и ще съдържа права, които ЕС ще гарантира на работниците. След приемането му се очаква той да се превърне в референтна рамка за наблюдаване на социалните резултати и тези в сферата на заетостта.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията