Ефективна интеграция на непридружените деца-бежанци

Координацията между институциите е от ключово значение за ефективната интеграция на непридружените деца-бежанци. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в кръгла маса на тема „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването й“. Форумът се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Министър Русинова съобщи, че отделите „Закрила на детето“ се сблъскват ежедневно с различни казуси и въпреки по-ясните правила за работа с непридружени деца-бежанци трябва да се засили още повече сътрудничеството между държавата и местната власт.

Тя допълни, че само през юли тази година социалните работници са разгледали 144 случая на деца, които са потърсили закрила в България.

Като предизвикателства в тази сфера министър Русинова посочи трудностите при установяването на самоличността и възрастта на децата. Пряката комуникация с тях се затруднява от езиковата бариера, липсва информация за здравословното им състояние, каза тя. Сред най-важните задачи е разработването на адекватни социални услуги за тези деца, които да бъдат комплексни и да обхванат всички техни потребности. За целта е изключително важно и да има подготвени кадри, подчерта министърът. Тя увери, че МТСП е отворено за диалог с местната власт и неправителствения сектор в общите усилия децата-бежанци да бъдат защитени и интегрирани.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика |  линк към статията