Деца помагат на деца

С инициативата „Деца помагат на деца“ целим да подкрепим децата от институциите да имат по-високи оценки в училище и да улесним тяхната социализация. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Пловдив, където даде старт на кампанията.

Тя благодари на Съвета на децата и на ДАЗД, че подкрепят инициативата й и заедно с доброволци ще помогнат на децата от центровете за настаняване от семеен тип да се справят в учебния процес. „Надявам се да се включат много ученици и деца от цяла България и да помагат на своите връстници и на по-малките.

Вярвам, че подобна инициатива ще бъде изключително полезна, вече имаме желаещи доброволци, готови да се включат. Целта е децата да имат високи оценки в училище, защото добрият живот може да стане само с много знания“, каза министър Русинова. Тя благодари на двамата представители от Съвета на децата в Пловдив, които ще подкрепят един от първите центрове за настаняване от семеен тип, изградени в страната.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията