658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги

България разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги през настоящия програмен период на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред журналисти по време на работно посещение в Ямбол днес. Със средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, за да може те не само да осигуряват място, където децата с увреждания например да пребивават, а да предлагат комплекс от образователни и здравни услуги, рехабилитация, както и възможност за подпомагане на майките, обясни Русинова.

В Ямбол министър Русинова посети Комплекс за социални услуги за деца и възрастни и подписа договор с кмета на общината Георги Славов за финансиране на Общностен център за ранно детско развитие по ОПРЧР, с който ще се окаже подкрепа на над 700 деца и техните родители. Стойността на проекта е 588 475 лв.

Комплексът има детска градина и дава възможност за специфична работа с деца в уязвимо положение. Това един от най-сигурните начини за превенция на евентуалното им отпадане от училище. Така се минимизира рискът от безработица и се намаляват разходите за социалната система на по-късен етап, каза Русинова.

Тя добави, че до края на годината ще е готов проектът на Закона за социалните услуги, който ще стимулира развитието на интегрирани социални услуги. По този начин ще се гарантира, че дейностите, свързани с подобряването на социалното включване, образователните и здравните услуги ще се случват по едно и също време и на едно също място. Русинова припомни, че институциите вече могат да кандидатстват за финансиране по проект „Красива България“ с предложения за изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания.

Министър Русиноша посочи, че на пазара на труда има положителни тенденции и нивото на безработица в България е 7,3%, което е под средното за ЕС. Основният проблеми, по който работя съвместно с работодатели, синдикати и местните власти, е съкращаването на прехода от образование към заетост и престоя в бюро по труда. За тази цел инициирахме промяна в Закона за насърчаване на заетостта, с която областните комисии по заетост на всеки 6 месеца ще правят прогнози за нуждите от работници. Така инвестициите, които държавата прави в обучения и квалификация ще са много по-ефективни, каза Русинова.

Тя добави, че по програмата за Младежка заетост над 8300 младежи стажуват в частни предприятия, а около 40% от тях остават да работят в тях и след края на европейското финансиране. В бъдеще има възможност програмата да се разшири и администрациите също да могат да наемат младежи на стаж, каза Русинова. В община Ямбол по различни схеми за младежка заетост са включени над 500 младежи, добави тя.

Друга важна тема е насърчаването на мобилността на работната сила, добави Русинова. За тази цел от следващата година ще стартираме мярка за подпомагане на хора, които са намерили работа на повече от 50 км от мястото, в което живеят. Те ще получават до 200 лв. за период от 1 година, с които ще могат да покрият разходи за наем, интернет, такса за детска градина. По този начин ще се подпомагат приоритетно младежи от институции, които са завършили образованието си. Най-добрият начин да им се им се помогне е като им се даде възможност да имат доходи от труд, а не от социални помощи, обясни министърът на труда.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията