Още 650 деца ще бъдат изведени от институциите

Още 650 деца ще бъдат изведени от институциите

Предвиждаме реформиране на услугите в домовете за деца, лишени от родителски грижи и извеждането на 650 деца от тях. През септември Министерски съвет ще обсъди план за действие за продължaването на реформата в сектора. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Благоевград, където се запозна с дейността на домашния социален патронаж в квартал „Еленово“. Тя подчерта, че разчита на ефективната работа с местните власти за следващия етап от деинституционализацията на децата.

Русинова добави, че се предвиждат и мерки за превенция на изоставянето и доразвиването на приемната грижа, с които ще се подкрепят около 4000 деца.

Промените ще се финансират със средства от оперативните програми „Региони в растеж“ с над 50 млн. лв. и „Развитие на човешките ресурси“ с около 180 млн. лв. В момента Министерството на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините работят, за да определят точно какво ще е финансирането към всяка една община.

Министър Русинова добави, че около 13 000 души в цялата страна получават топъл обяд по оперативната програмата за подпомагане на най-нуждаещите се.

Един от първите ангажименти, които поех като министър, беше да работя активно за приемането на нов Закон за социалните услуги, каза Русинова. Целта му е създадената система от доставчици да предоставят по-качествени и ефективни услуги, които да бъдат таргетирани към специфичните нужди на всеки отделен човек, който се нуждае от тях. Новият закон ще създаде и условия за по-голяма конкуренция между всички доставчици. Това ще доведе до по-ефективно изразходване на публичните средства, обясни министърът.

Тя похвали община Благоевград за успешното комбиниране на социалните услуги, което дава възможност за комплексно подпомагане.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията