600 млн. лв. са насочени към работодателите за обучение на персонала

Само през тази година близо 600 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са насочени към работодателите за обучение и преквалификация на служителите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на дискусия за сектор „Машиностроене“, организирана от в. „24 часа“ и списание „Иноватор БГ“.

До края на 2016 г. работодателите ще могат да кандидатстват по няколко схеми за повишаване на професионалната квалификация и ключовите умения на служителите си.

30 млн. лв. са отделени за схема за подкрепа на бизнеси със сезонен характер на дейността. Операцията ще даде възможност работодателите да определят кога служителите им ще работят и кога ще се обучават.

Министър Русинова подчерта, че най-добрият начин за модернизиране на професионалната квалификация е бизнесът да участва в разработването на програмите за обученията, за да може с тях да се подготвят кадри с търсените от фирмите знания и умения.

Тя добави, че през октомври се очаква парламентът да приеме предложените от МТСП промени в Закона за насърчаване на заетостта, които предвиждат местните власти, синдикатите и работодателите да правят съвместни проучвания за нуждата от работна сила. На всеки шест месеца очакваме да получаваме детайлна прогноза за необходимостта от кадри за всеки регион, бранш и сектор, заяви министър Зорница Русинова. Резултатите ще се използват при разработването на програмите за обучение на безработни и заети, което ще повиши ефективността на инвестициите в развитието на работната сила, добави тя.

Министър Русинова посочи, че към първото полугодие на 2016 г. заетите в сектор „Машиностроене“ са около 123 000 души. 65% от тях са със средно образование.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията