- Госпожо Русинова, планира се закриването на домовете за деца и възрастни хора с увреждания. Кога ще стане това? Какви нови услуги предвиждате за тях?
- До момента над 90% от всички институции за деца у нас са закрити. Когато стартирахме най-трудната, сложна, но и найуспешна реформа - деинституционализацията, децата в домовете бяха над 7500. Сега са останали около 650 деца, които трябва да бъдат изведени до 2020 г. За целта създаваме малки семейни къщички в кварталите, в които живеят децата, за да могат да се интегрират по-лесно. Част от децата, които са в тези домове, са с увреждания. За тях е предвидена изцяло нова резидентна услуга, която предполага 24-часова медицинска грижа. Важно е да отбележим, че освен закриването на домовете и създаването на новите услуги, ние успяхме да въведем и „Приемната грижа“, която дава възможност средно на година около 2000 деца годишно да са във възможно най-близка до семейната среда.

Ще се разкрият и над 112 нови социални услуги за семейства, деца и младежи, които ще живеят в Наблюдавани или Преходни жилища, ползват услугите Общностни центрове или Центрове за обществена подкрепа. Голямата разлика освен новата грижа в новите къщички е, че 50% от новоразкритите услуги са услуги в общността. Обръща се повече внимание на превенцията и на начините, по които може да се преодолее един риск от изоставяне. Разкриват се нови дневни и седмични центрове за деца с увреждания, които да подпомагат родителите.

- Стартирахте и кампанията „Мисията е възможна“, свързана с деинституционализацията на деца. Какви цели си поставяте с нея?
- Нашият ангажимент не може да спре до тук, защото освен осигуряването на добри, качествени жизнени услуги, независимо от усърдната работа на многото специалисти, които работят с децата ежедневно - социални работници, психолози, педагози, специалисти в училище, рехабилитатори, ако няма обществена нагласа, ако няма подкрепа от oбществото, децата трудно ще имат различно бъдеще. Затова стартирахме тази кампания - за да покажем, че мисията ни е възможна, че ако от ранна възраст работим с децата и им създадем пълноценна среда, тези деца могат да са следващите откриватели, писатели или журналисти.

- Как се променя животът на децата, когато излязат от домовете?
- Една от предизвикателните теми, по която работим тази година, е какво се случва с децата, когато завършат училище и излязат от центровете. За нас е много важно, заедно с неправителствените организации, да им окажем нужната подкрепа, за да водят самостоятелен живот. Някои от децата трябва да се научат да управляват финансите си и как да живеят
самостоятелно. За тази цел сме отделили 3 млн. лв. от ОПРЧР – схемата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги“ ще бъде отворена за кандидатстване през септември.

- Една от най-успешните европейски схеми е операция „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Какви са резултатите от нея?
- През последните 2 г. у нас се наблюдава рекорден спад на безработицата, като през тази година се предвижда тя да спадне до около 5%. Все още обаче има населени места, където поради различни икономически причини и липса на работодатели, има висока безработица. Другото голямо предизвикателство на пазара на труда са хората, които нямат основно или средно образование и никаква квалификация. В момента около 9300 човека работят при общо 1400 работодатели, като част от тях са общини, а други са предприятия от реалния сектор. 2500 от тях са минали и през квалификация в различни сфери - озеленяване, цветарство, здравни грижи,
текстилна обработка, строителство, както и дигитални компетентности. Предизвикателството е голямо, защото част от трайно безработните имат нужда от повече мотивация. Причината е, че нямат елементарни трудови навици, усещането кой ден от седмицата е и че трябва да се работи 8 часа на ден. Бюджетът на цялата схема е 80 млн. лв., като за момента почти 58 млн. лв. са усвоени.

- Новата схема „Умения“ вече е отворена за кандидатстване. Тя е насочена към квалификация на работниците, но какви ще са изискванията?
- В Агенцията по заетостта има над 10 хил. обявени работни места и няма работодател, който да не казва, че има нужда от хора. За програмата сме отделели 30 млн. лв. и през следващите три месеца работодателите могат да кандидатстват с проекти. Освен ключови компетентности, като езикови и IТ умения, за първи път ще дадем възможност и за комбинация с т.нар. специфични умения. Ако фирмата е в сферата на високите технологии или машиностроенето, например, обикновено има специфична технология на самото производство. Ние ще дадем възможност на компаниите да обучат своя персонал спрямо собствените си програми, както и да привлекат неактивни хора или хора, които са в бюрата по труда. Създаваме възможност и за партньорство между предприятията. По-големите ще могат да обучат персонала на по-малките, така че да бъде задоволен гладът за кадри в даден сектор или район. Дали сме доста нисък праг на проектите - 15 хил. лв., за да могат реално и малките предприятия да участват. Надявам се, че ще получим качествени проекти, защото горният праг е почти 4 млн. лв. С ясното съзнание сме, че през следващите няколко години 80% от професиите ще изискват дигитално образование, а това трябва да бъде подкрепено от държавата с инвестиции.

- До края на месеца родителите могат да кандидатстват за бавачка от държавата, решихте сега и многодетни майки да имат право на помощта.
- България е европейската страна с най-дълго и щедро майчинство от гледна точка на периода, в който се запазват правата на жените. Смятам, че държавата трябва да стимулира майките да се връщат по-рано на пазара на труда. През последните две години през Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ сме насочили финансиране, за да решим един от проблемите на големите градове - липсата на достатъчно места в детските градини, което е и основната пречка пред майките, за да започнат работа. Около 1500 семейства вече използват тази услуга, предимно от София, Бургас, Ловеч, Пловдив и Хасково. За 18 месеца поемаме заплатата на детегледач, докато детето навърши 5 г. Тази година включихме и многодетните родители, като те ще могат да кандидатстват дори и ако вече работят. Условието при тях е децата да са до 12 г. и да посещават детска градина и училище. Считаме, че работещите семейства с повече от 2 или 3 деца трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни от държавата. Позитивна е тенденцията, че млади хора кандидатстват за детегледачи. Най-младата дама, която е кандидатствала по схемата „Родители в заетост“, е само на 18 г. и е от село Еница. Сега тя помага за отглеждането на близнаци на 2,5 г., при това без да има родствена връзка със семейството.

- Ще има ли промени по програмата „Ваучери за заети лица“, която стартира отново?
- Това е една от най-популярните програми и в предишния, и в този програмен период, защото по опростен начин даваме възможност на хората по свое желание да минат през различни видове обучения. В момента сме отделили 50 млн. лв., досега през нея са преминали 51 хил. души, а до 2021 г. се очаква те да стигнат 65 хил. През март ще отворим нов набор от заявки, но този път процентът на самоучастие ще е 50%, защото вече сме към края на този програмен период и контролът на качеството ще бъде по-голям.

- Над 200 хил. са младите хора, които нито учат, нито работят. Какви мерки сте предвидили за тях?
- Те са едно от най-големите предизвикателства пред нас. С инвестициите в образованието правителството се опитва да реши този проблем дългосрочно. Но те ще дадат резултат след минимум 5-10 г. Механизмът за задържане на децата в клас започна да дава своите резултати, а вдигането на заплатите на учителите ще ги мотивира и ще вдигне качеството. Защото голяма част от тези 200 хил. младежи в един момент са отпаднали от образователната система. С програмата „Готови за работа“ се опитваме да ги мотивираме с много информационни събития. Проведохме над 70 трудови борси през миналата година.

- Как ги мотивирате?
- Част от младите хора имат очаквания за високи заплати, макар че нямат образование или квалификация. При тях работата е най-трудна, защото някои са зависими от родителите си, които живеят в чужбина и им изпращат достатъчно средства, за да живеят. През последните 2 г. започнахме да развиваме и ателиета за работа. Там специалисти и психолози ги учат как се пише CV и как да се представят добре на интервю за работа. По схемата за „Младежка заетост“ пък те могат да работят по стажантски програми, а така проверяват знанията и уменията си.

 

Източник: 24chasa.bg | линк към статията