Интервю за Marica.bg

- Г-жо Русинова, каква е целта на кампанията "Мисията е възможна“? В тази връзка колко деца трябва да напуснат институции (в страната и в частност в Пловдив) и има ли шанс всички да бъдат интегрирани в семейна и обществена среда?

- Кампанията „Мисията е възможна“ е част от инициативите, които Министерство на труда и социалната политика и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ правят в подкрепа на децата, които трябва да бъдат изведени от домовете. Още през 2009 г., по време на първото правителство на премиера Бойко Борисов, стартирахме една изключително амбициозна 10-годишна програма с визия за деинституционализация на децата в България. Това е може би най-трудната, най-сложната и най-дългата реформа, която е правена в социалната сфера. Първо, защото боравим с човешка съдба, второ - включва много заинтересовани страни, общини, неправителствени организации, образователни институции и училища, родители и т.н.

Независимо какво е било правителството, винаги е имало последователност в действията ни. В момента сме на финалния етап. Стартирайки през 2009 г., ние затворихме първо всички домове за деца с увреждания. Пилотно - 8 дома за медико-социални грижи, за бебетата от 0 до 3 години към Министерство на здравеопазването, както и голяма част от домовете за деца, лишени от родителски грижи. Развихме изцяло нови услуги като приемната грижа и интегрирани услуги за ранно детско развитие. Съвместно работим с образователната услуга и където е необходимо със здравната услуга, имаме комуникация и с родителите. Сега ни остава да изведем общо 680 подрастващи, които са настанени в съответните институции. 220 от тях са в домове за деца лишени от родителски грижи, а 460 (0-3 г.) са в 15-те центъра за медико-социални грижи. Каква е целта ни? По време на социализма всички тези деца бяха настанени в домове в малки населени места, горе в планината, т.е. далече от училище и обществеността. Напускайки този дом, интеграцията на тези деца бе изключително трудна, а понякога и невъзможна. Затова сме кръстили нашата кампания „Мисията е възможна“. На първо място нашият стремеж е там, където е възможно децата да бъдат обратно интегрирани в биологичните им семейства. Второ - да се развива приемната грижа, и на трето място - да има перспектива за малките домове, в които са настанени децата, които не могат да бъдат в биологичните си семейства или нямат приемен родител. Тези услуги вече са в центъра на жилищен квартал, близо до училище и до болница, а за нас това е изключително важно. Специално за Пловдив ни предстои затварянето на 2 дома за деца, лишени от родителски грижи. В единия, който е с капацитет за 20 деца, са настанени 17. Другият - „Мария-Луиза“, е с капацитет 60 места, а в момента там има 52 деца. На този етап се работи за индивидуалната оценка на всяко едно дете, за да се прецени към какъв вид услуга да се насочи. Съответно Общината планира изграждането на съответните услуги, така че, след като са готови новите жилища, децата да бъдат изведени. С тях също предстои работа, за да могат по-лесно да преодолеят травмата.

- По ОП "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат ли обявени схеми догодина, насочени към хората с увреждания?

- За следващата година предвиждаме създаване на 6-дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, 68 нови центъра за грижа за деца с увреждания и възрастни хора, 10 центъра за комплексна подкрепа за лица с увреждания, включително и с тежки множествени нарушения. Ще работим също за развитието на 15 подобни пилотни центъра, които ще включват интегрирани социално-здравни услуги. Ще акцентираме също и върху мобилните услуги, които ще се предлагат по домовете, при затруднения на лицето и неговото семейство да посещават такъв център. Това, което е новост за България, е развитието на заместваща грижа, т.е., когато е необходимо човек от семейството за няколко часа или дни да бъде освободен от грижата за човека с увреждания, да може да получи качествена грижа за своя близък.

- Липсата на работна ръка продължава да е проблем №1 за бизнеса. Доколко е ефективен вносът на работна ръка?

 

Източник: Marica.bg |  линк към статията