Участие в конференцията "За да се запази единството на семейството", организирана от УНИЦЕФ

 ArmInfo: Интервю със заместник-министъра на труда и социалната политика на България Зорница Русинова

- Г-жо Русинова, разкажете малко за целите на Вашето посещение в Ереван!
- Основната цел на посещението ми в Армения е участие в конференцията "За да се запази единството на семейството", организирана от УНИЦЕФ със съдействието на българското посолство в Армения. Ще споделим опита, който България има по въпроса за закриването на специализирани институции за деца.
През 2010 г. България се ангажира да закрие всички институции за деца в страната. Този процес ще бъде осъществен в два етапа, първия от които завършихме неотдавна, а вторият е в процес на реализация. Надяваме, че ще можем да завършим напълно проекта до 2025 г.


Тази реформа, насочена към закриване на специализираните институции за деца, е важна за нас, тъй като дава възможност на децата да получат достойно образование и да намерят работа в бъдеще. В допълнение, този проект позволява да се създаде система за по-ефективен контрол на процеса на организиране на грижите за децата. Благодарение на съдействието на българското правителство, международните организации и гражданското общество, успяхме да разработим програма, вследствие на която всички специализирани институции за деца в страната, са затворени. Това се отнася главно за институции, разположени в труднодостъпни райони на страната и отдалечени села. Вярваме, че децата не трябва да се държат в такива институции, а в семейства или поне в условия, близки до семейството, където те могат да усетят семейна топлина и уют. Ние вече успяхме да се прехвърлим около 90% от децата в условия, близки до семейството, като 70% от посочените по-горе институции в България са вече затворени, 30% планират да затворят до 2025.
В България специализираните институции бяха разположени в отдалечени села и далеч от лечебни заведения, които изолираха децата от обществото и ограничаваха възможностите им. Това важи особено за децата с увреждания, които имат сериозни здравословни проблеми. Престоят им в такива институции затруднява грижите за тях. Мисля, че е успех фактът, че успяхме да затворим огромното мнозинство от такива институции. Днес около 1500 деца живеят в семейства, живеещи в близост до градове, което им позволява да посещават училища, лечебни заведения.
Смятам, че сътрудничеството между България и Армения в тази сфера ще бъде много полезно, тъй като нашите страни се стремят да осигурят на децата по-добри условия и бъдеще. Смятам, че опитът, придобит от България, включително от опитът от собствените грешки, ще бъде полезен за нашите арменски колеги.
- Вие, като човек, пряко ангажиран в този процес, и знаейки от първа ръка проблемите в тази сфера, как оценявате ситуацията в Армения?
- Смятам, че Армения има добър старт. Но трябва да извършите три ключови действия: първо трябва да разработите много добър план за действие в тази област, който да бъде стабилен, независимо дали предишното правителство остане или не. На второ място - установяване на добри отношения с обществени организации, които ще могат да предоставят финансова помощ за грижи за деца. И последно да имате добри отношения с медиите, за да получите обществена помощ. Работим в тази посока в продължение на 8 години, програмата е планирана до 2025 г. и се надяваме, че и Армения ще следва този път и ще постигне успех.
- Каква е вероятността за успешно изпълнение на проекта в Армения на фона на вътрешните политически промени, и готова ли е България да помогне по този път?
- Точно това е целта на моето посещение. Ние, заедно с УНИЦЕФ, ще помогнем на Армения по този въпрос. Но, разбира се, е необходима държавна подкрепа. Вече разработените програми са много важни и те целят да осигурят комуникация с обществеността.
- По време на посещението Ви в Армения имахте ли срещи с високопоставени арменски служители и ако да, какви са резултатите от тези срещи?
- Една от целите на посещението ми е среща с министъра на труда и социалните въпроси на Армения, на която ще бъдат обсъдени редица важни въпроси. Считаме за важно да обсъдим въпроса, свързан с трудовата мобилност. В България има много работни места, особено в туристическия сектор, където арменците могат да намерят работа. Също така смятам, че е важно да се развива икономическото направление. Ние възнамеряваме да предприемем стъпки в тази посока.
- В какви други области биха били търсени кадри от Армения?
- Нивото на безработица в България намалява и достига праг от 5%, поради което днес в нашата страна има достатъчно свободни работни места, които могат да бъдат заети. Разбира се, на първо място е сферата на туризма, ние сме популярни както с летен, така и със зимен туризъм. Освен това България се нуждае от висококвалифицирани специалисти в ИТ сферата, тъй имаме активно строителство и се нуждаем от висококачествени инженери и технолози. Важно е да се осигури трудова мобилност между Армения и България.
- Туризмът насърчава наличието на директни полети. Ежегодно, през лятото, между двете държави се извършват чартърни полети. Но, както знаете, Армения и България вече години преговарят за откриване на директен редовен полет от София до Ереван, има ли някакъв напредък по този въпрос?
- Разбира се, имаше дискусии по този въпрос. Би било много полезно, ако директният полет бъде отворен, тъй като това ще допринесе за активизиране на трудовата мобилност, развитието на туризма и стимулирането на контактите между хората.
- Ще ни разкажете ли за впечатленията си от пътуването до Армения, опитахте ли кухнята ни и какво Ви хареса най-много?
- Току що започнах да опознавам вашата кухня, нямах време да опитам много. Но тъй като Армения и България имат общи исторически корени, вярвам, че имаме общи вкусове. Почти съм сигурна, че ще стана приятел на Армения. Това е първото ми посещение в Армения, но мисля, че не е последното. Също така, чувала съм много за арменските сладки, със сигурност ще ги опитам.

Източник: http://arminfo.info/full_news.php?id=34461&lang=2