Над 83% стигна нивото на програмираните средства по ОП "Развитие на човешките ресурси". Единадесет нови операции на обща стойност близо 264 милиона лева в подкрепа на ключови политики в областта на пазара на труда и социалното включване са одобрени на деветото редовно заседание на комитета за наблюдение на програмата.

Гост в "Денят започва" беше зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.
Основните две направления, в които ще бъдат насочени парите, са пазара на труда и социалното включване. В момента България е с позитивни тенденции по отношение на безработицата.

Като предизикателства пред страната ни Русинова определи гладът за кадри, квалификацията на хората, които трябва да вземат местата си в различните фирми и темата за младежите и дълготрайно безработните.

80 милиона са отделени, за да се продължи програмата "Работа". Тя е насочена изцяло към хора, които са дълготрайно безработни без образование, без квалификация. В момента това са около 97 000 човека, регистрирани в бюрата по труда. С отделените пари се насочват усилията към общините, които са с безработица над средното за страната. Различното е, че сега се дава възможност на местната власт да включи хората в различни дейности, през различни активности, което ще им даде допълнителни умения. Целта да се създадат трудови навици, да имат време хората да учат. На всеки десет от тези безработни ще бъде осигурен наставник

 Гледайте цялото предаване:

Източник:bnt.bg | линк към предаването