Правила за ползване на Официалната Фейсбук страница на Зорница Русинова
1. Официалният език в страницата е българският. Препоръчва се менията да са написани на кирилица, мнения на латиница може да бъдат изтрити. Мненията на друг език се приемат само, ако темата го изисква.
2. Мнения, написани с прекомерни правописни грешки и без смисъл на съдържанието, ще бъдат изтрити.
3. Потребителите са длъжни да спазват добрия тон и да уважават чуждото мнение. Неспазване на добрия тон и етичните норми, използването на непристоен речник, може да доведат до блокиране на достъпа на потребителя до страницата, както и изтриване на мнението му.
4. Не се допускат обиди и нападки на основата на възраст, пол, раса, вероизповедание.
5. Не се допускат публични нападки и разрешаване на междуличностни конфликти в страницата.
6. Желателно е да се обсъжда само зададената тема.
7. Потребителите трябва да се съобразяват с условието, че тук не е мястото за личностни изяви от типа на безсмислени монолози, които не предизвикват интерес у никого от останалите потребители.
8. Забранява се публикуването на подвеждащи линкове и изображения, отявлена реклама, СПАМ съобщения.
9. Забранява се използването на фалшиви профили.


В случай на нарушаване на правилата, администраторът си запазва правото да блокира потребителя от страницата без предупреждение!