С 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 „въздържали се“ бе приета днес ревизираната директива за командироване на работници в Европейския съюз с компромисния текст, договорен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС от Европейския парламент.

Това е ключово постижение за Българското председателство на Съвета на ЕС, успешно приключило след трудни преговори в четири кръга, които имах честта да водя от страна на Съвета на ЕС

Ревизираната директива осигурява ясни правила за предоставяне на услуги в рамките на единния европейски пазар, по-добри условия и защита на командированите работници. Командированите работници ще получават еднакво заплащане, както и местните работници, изпълняващи същата работа.

С приемането на ревизираната директива се гарантира важният принцип за равно заплащане за равен труд и се гарантира, че всички работници ще получат справедливо отношение навсякъде в ЕС.

Дигитализацията и технологичните промени изискват по-добро планиране на политиките, насочени към създаване на устойчиви и качествени работни места, в това число и в областта на информационните и комуникационните технологии. Прогнозирането на подходящите умения, които отговарят на нуждите на работодателите, е първата стъпка в ефективното планиране на социалните политики, включително в областта на образованието, обучението и заетостта. Конференцията на високо равнище на тема „Предизвикателствата пред бъдещето на труда“, която се проведе в European Parliament в Brussels имаше за цел да създаването на политики за развитието на умения и знания, които ще са необходими на работната сила в контекста на индустриалната революция 4.0.Във форума участваха еврокомисарят за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска и българският евродепутат Eva Maydell (Paunova), вецепрезидентът на LinkedIn и вицепремиерът на Белгия.

В рамките на подкрепата за политиката за по-добра заетост и качество на работните места бе одобрена операция „Умения“ за подпомагане на бизнеса чрез предоставяне на конкретни за работното място обучения. С ресурс от 30 млн. лв. ще отговорим на актуалните нужди на работодателите за създаване на устойчива заетост, по-висока производителност, както и повишаване квалификацията на работна сила. Oперацията е създадена в унисон с приоритетите на Българското председателството на ЕС. Операцията ще предостави възможност на 5 500 безработни, неактивни и заети лица да повишат своята квалификация.

В рамките на Редовното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Комитетът за наблюдение одобри 5 нови
операции на приблизителна стойност 75 млн. лв.

Днес взех участие в VI-та Национална научно-практическа конференция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“.
Пет милиона лева от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат насочени към неправителствени организации, които развиват иновативни социални услуги за социално включване на хора от уязвими групи. Целта е да се разработят проекти, с които да се разширят техните възможности за независим живот и работа.
Иновативността и въображението на неправителствения сектор са ключът към най-вярната рецепта за по-добра образователна и социална интеграция на ромите.

На 11 май взех участие в церемонията по връчването на наградите в осмото издание на националния конкурс „Най-зелените компании в България“. Целта на класацията е да поощри компаниите и институциите да инвестират в „зелени“ проекти и да развиват модерни и отговорни към околната среда и обществото политики.

Над 4 млн. души в Европа работят в сферата на зелената икономика. България е 11 място по този показател в ЕС. Предизвикателство е да поощряваме компаниите да се развиват и да разкриват нови зелени работни места, защото това е бъдещето.

Връчих призовете в категория „Обществени организации, общини и държавни структури“. Първото място заслужи фондация Асоциация за развитие на София. Второто място беше за Националната асоциация по велосипедизъм.

София е домакин на тазгодишната Европейска конференция за лидерство на жените в цифровата икономика SHEleader@digital, която събира над 250 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа. Събитието се организира от Българския център на жените в технологиите и е част от календара на Българското председателство на ЕС.

На 11 април 2018 г.  посетих филиал „Светилник“-ЦДГ „Червената шапчица“, където се запознах с изпълнението на проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“. Проектът осигурява устойчивост на Центъра за социални и образователни услуги, като досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 7 години продължават в пълен обем и са надградени с нови. С проекта са обхванати над 300 деца и техните семейства.

Днес запознах русенските работодатели с възможностите, които ще бъдат открити през настоящата година. Като основно предизвикателство от страна на работодателите се определя по-трудното намиране на кадри с определени знания и умения.

Затова през годината ще стартира нова операция „Умения“, която да задоволи търсенето и предлагането на пазара на труда, спрямо конкретните нужди на предлагащите работа предприятия. Обсъдени бяха и схемите в изпълнение, насочени към активния трудов пазар. Новата схема ще подкрепи с 30 млн лева фирмите, които искат да обучат персонала си и да привлекат безработни или неактивни хора.  Тя е насочена към всички български работодатели, така че да подобрят знанията и уменията на служителите в предприятията си, да привлекат за обучение безработни, регистрирани в Бюрата по труда или неактивни хора. 

Изказване при представянето на доклада за България в рамките на Европейския семестър

В България през последните 3 години има изключително устойчива тенденция на пазара на труда. Безработица у нас е около 6%. Това равнище е значително под средното европейско ниво и е по-ниско в сравнение с периода преди икономическата криза. 

Благодарение на усилията на цялото правителство не само успяхме да овладеем негативните тенденции на пазара на труда, но и да постигнем високи нива на заетост. В големите градове на практика няма безработица. При младежката безработица също се отчита значително намаление.

Зорница Русинова обсъди политиките за закрила на децата и подкрепа на семействата с Рихард Пихлер, SOS Детски селища Интернешънъл

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова обсъди политиките за закрила на децата и подкрепа на семействата с Рихард Пихлер, специален представител по въпросите на външните работи на SOS Детски селища Интернешънъл. Двамата подчертаха значението на политиките за ранно детско развитие, които дават дългосрочен положителен ефект за успешната житейска и професионалната реализация на младежите и за намаляване на безработицата и дела на семействата, които разчитат на социално подпомагане.