Среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе

На 28-ми септември проведох среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе. По време на разговора бяха обсъдени резултатите от дългогодишното партньорството между Министерството на труда и социалната политика и Световната банка по проекта за социално включване, както и възможностите за бъдещо сътрудничеството за развитието на политиките за ранно детско развитие и продължаващата реформа на деинституционализацията на грижите за деца.

Срещи с британския посланик и с директора на УНИЦЕФ за България

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова проведе срещи с посланика на Великобритания в България Ема Хопкинс и с директора на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита, на които беше представеннапредъкът на България в процеса на деинституционализация на грижите за деца. Повреме на двете срещи зам.-министър Русинова получи подкрепата на британския посланик и на УНИЦЕФ за предстоящата информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, неправителствени организации и други публични институции по повод подготовката на последния етап от деинституционализацията на грижите за деца. Кампанията ще обхване няколко общини, а стартът й ще бъде даден през месец октомври. Планирани са различен тип събития, медийна кампания и социологическо проучване на общественото мнение, уточни зам.-министърът. "За нас хората с успешна кариера, които са живели в институции, могат да бъдат за пример", заяви тя. 

В България през последните години се наблюдава положителна тенденция на пазара на труда. Безработицата достигна рекордно ниско равнище. Тя е около 5%, което е значително под средното ниво за ЕС. Днес участвах в откриването на програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“, която е част от Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г.
Програмата ще подкрепя сътрудничеството между работодатели, служители и публични органи за насърчаване на справедливи и достойни условия на труд, създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност.

Изграждане на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина"

Днес подписахме договор с кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждането на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина". 
Договорът за изпълнение на проекта е на стойност 1 млн. лв. 
С пет пилотни проекта, единият от които е на Столична община, се стремим да развием услуга с комплексен здравно-образователен подход, която ще осигури пълна подкрепа на хората с увреждания. Останалите пилотни проекти са в общините Пловдив, Бургас, Русе и Варна. В момента в страната има 172 Центъра за дневна и седмична форма на подкрепа за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет над 4000 души.

Среща с министъра на труда и социалните въпроси на Армения Мане Тандилян

В рамките на международната конференция за политиките за закрила на детето и подкрепа на семействата в Ереван, Армения се срещнах с срещна с министъра на труда и социалните въпроси на Армения Мане Тандилян.

Обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничество между България и Армения в областта на заетостта и социалната политика. Обсъдихме също процедурите по приложението на Спогодбата за трудова миграция между двете държави. Наетите по документа работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници. Обменихме опит и добри практики по въпросите на социалната закрила, политиките за закрила на детето и възможностите за преодоляване на съвременните предизвикателства пред пазара на труда.

Днес посетих Дневен център „Светове“ по повод петата годишнина от основаването му. Центърът е проект на фондация „Светът на Мария“ Maria’s World Foundation и създаден с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Социалната услуга дава на млади хора с интелектуални затруднения възможности за обучение, трудова реализация и постигане на лична независимост.

След приключване на три нива на курс по чужд език връчих на десетки обучаеми сертификати за успешно преминато обучение.

Днес, 13.07.2018 г., в Пловдив един от одобрените доставчици на обучение за Пловдив и Стара Загора, Евро Алианс ЕООД организира официално връчване на сертификати на 58 курсисти, завършили курс по английски или немски език в резултат на партньорството си с Агенцията по заетостта (АЗ) при изпълнениетона проект „Ваучери за заети лица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Взех участие в конференция в Брюксел, организирана от Европейския синдикален институт и Европейската конфедерация на профсъюзите. 

Следва извадка от изказването ми на конференцията:

Българското председателство на Съвета на ЕС постигна напредък по редица законодателни инициативи, които ще допринесат за практическото изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права. Те създават предпоставки работещите в Европа да водят по-добър живот, да имат по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, по-добра опция за мобилност и прехвърляне на права, по-добра защита и по-високи доходи.

Днес взех участие в Българо-японски бизнес форум, на който обсъдихме тенденциите на пазара на труда в България.

През последните години тенденциите на пазара на труда в България са положителни. Нивото на безработица в страната е малко над 5%, което е по-ниско от средното ниво за Европейския съюз и от периода преди началото на икономическата криза.

След дълги преговори с комисар Тийсен успяхме да решим противоречията между министър Шмит и министър Пенико и да постигнем съгласие с мнозинство по координирането на системите за социална сигурност в Европа.

Предложението относно координацията на системите за социална сигурност беше представено от Комисията през декември 2016 г. След три председателства, четири заседания на Съвета, шест заседания на Корепер, 29 заседания на работната група и безброй дни усилена работа по време на съвета на 21 юни постигнахме съгласие.

Целта на предложението е да се актуализира и модернизира координацията на националните системи за социална сигурност. Както всички знаем, това не е лесна задача. Трябваше да вземем под внимание различията в схемите за социална сигурност на държавите членки, които често водят до много сложни ситуации по отношение на координацията и голям финансов ресурс.