Имах удоволствието във Виена да запозная над 160 млади, целеустремени българи с позитивното развитие на пазара на труда и подобрената икономическа среда в България. Много от тях бяха изненадани от актуалните данни за средната работна заплата в страната, рекордно ниския процент на безработица, както и с новите възможности за подкрепа и стартиране на бизнес, и реализиране на проекти по ОП РЧР и други програми.

Благодаря на десетките общини, които се включиха в Информационния ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който бе организиран от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в гр. София!

Разчитам на партньорството с общините за развиване на успешна социално-здравна услуга!

Патронажната грижа е част от дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за повече услуги в домашна и семейна среда, които да водят до превенция на деинституционализацията и да надграждат грижата за възрастните и хората с увреждания. Патронажната грижа ще надгради предлаганите услуги от Социалния патронаж и вече натрупания опит със схемите за лични и социални асистенти и домашни помощници.

По схемата ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Очаква се схемата да обхване 17 000 възрастни и хора с увреждания, а по нея да кандидатстват 265 доставчици на социални услуги.

Общият бюджет на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е 45,7 млн. лева. Схемата е с продължителност до 2023 г. Надявам се, предоставянето на „Патронажна грижа“ да стартира още през пролетта на 2019 г., а активното предоставяне на услугата да започне през летните месеци и есента на тази година.

Патронажната грижа ще ни послужи като тестов модел на новия Закон за социалните услуги, в който се регламентира т.нар. интегриран подход при предоставяне на междусекторни услуги. Със Закона за социалните услуги ще бъде създадена карта на услуги, с която на национално ниво ще бъде планирано предоставянето на услуги. Със закона се дефинира и възможност за предоставяне на три типа услуги – на общинско, на областно и на национално ниво.

Днес представих възможностите за младежка заетост на форум за Северозападна България.

Какви са възможностите за младежка заетост обсъждахме днес в рамките на заключителна среща по проект „Структурен диалог: Говори Северозападът“. Целта на форума, в който участваха младежи, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, е да засили връзката на образованието с пазара на труда.

През последните 3 г. безработицата в България е рекордно ниска. В момента е около 5 процента като прогнозите са тя все повече да спада. В Северозападна България в районите Враца, Видин и Монтана безработица сред младите хора варира между 13 и 15 процента.

Представих мерките на МТСП за стартиране и осигуряване на трайна младежка заетост, като постави акцент върху регионалното им изпълнение. Сред най-успешните програми е схема „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която и в момента е отворена в Бюрата по труда. По нея около 500 младежи от област Видин са минали през програма за стажуване или обучение на работното място. От тях 150 са останали да работят при същия работодател. В област Враца 852 младежи са били включени в програмата, 543 от тях са останали на същото работни място. Близо половината от 500-те младежи, включени в област Монтана, са намерили своята постоянна заетост.

От тази седмица с нов прием на заявките стартира проект „Родители в заетост” по ОПРЧР за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина. Новост в проекта е, че многодетните родители могат да се възползват от програмата до навършване на 12 години на детето.

В началото на февруари с допълнителна мярка по ОПРЧР ще продължи подкрепата за предприемачеството за младежи и социални предприятия. Предприятията, реализирани с национално или европейско финансиране ще могат да използват консултантски услуги. В рамките на този програмен период ОПРЧР дава възможност и за микрокредитиране и микрофинансиране. Кредитите за младежи до 29 г. за стартиране на собствен бизнес са между 5 000 и 50 000 лв.

В столичното училище „Акад. Емилиян Станев" 2. средно училище "Акад. Емилиян Станев" се проведе Коледна работилница за деца .Тя е част от Националната кампания „Мисията е възможна" и е свързана с приобщаване към празника на деца, лишени от родителски грижи, които в момента живеят в центрове за настаняване от семеен тип.

Идеята на работилницата е да покажем, че в България различни деца няма.

За нас е важно те да получат подкрепата на родителите на децата, с които те ходят на училище, на съседите. Всички ние да ги научим, че можем да работим заедно с тях, а не да се сещаме за тях само по празниците.

На 6 декември участвах в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика в Брюксел, Белгия. По време на форума беше постигнат общ подход по Регламента за създаването на Европейската агенция по труда. Работата по това законодателно досие започна по време на Българското председателство на Съвета.

Представих позицията на България. Страната ни подкрепя създаването на Европейската агенция по труда и възможността чрез нейната дейност да се подпомагане достъпа до информация относно правата и задълженията в случай на трансгранична трудова мобилност на работници, работодатели и националните институции.

В Брюксел се проведе четвъртото заседание на Групата на високо ниво по социални въпроси, която създадохме по време на Българското председателство на ЕС и председателствам. Дискусиите за бъдещето на Европа след 2020 в социалната сфера, ролята на социалното измерение на следващия бюджет, както и конкретните стъпки през следващата година, привлякоха представители от всички страни членки да участват. Проблемите на социалната закрила и осигуряване, пазара на труда, бъдещето на труда, борбата с бедността са темите, които ни обединяват и считаме, че трябва да залегнат в европейската стратегия след 2020. Надявам се и така, както и австрийските ни колеги и следващите председателства да продължат нашите инциативи.

Участвах в конференция на високо равнище в Брюксел срещу насилието на жени.

Приобщаващият, интелигентен и устойчив икономически растеж, предвиден в стратегията "Европа 2020", няма да се превърне в реалност без постигане на равенство между жените и мъжете и без прекратяване на насилието срещу жени. По време на конференцията на високо равнище на тема „Край на насилието над жени – оценка на ситуацията и следващи действия”, организиранa под патронажа на еврокомисаря по правосъдие, правата на потребителите и равенство между половете Вера Юрова в Брюксел, имах възможност да представя законодателните промени, които България предприема срещу насилието на жени.

Взех участие в информационна среща, която се проведе в българското посолство в Лондон, относно българските граждани на територията на Обединеното кралство, техните права след Брекзит и схемата за кандидатстване за "статут на уседналост". Присъстващите българи получиха уверения от служители на британските ведомства, ангажирани в този процес, че нямат основания за притеснения за съблюдаването на правата им дори и в случай на излизане от Европейския съюз без сделка.

Днес открих нова детска градина за 150 деца в ромския квартал "Надежда" в Сливен. В събитието участва и Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария в България.

Детската градина е изградена по интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи. Създаването на комплекса е на стойност 1 642 344 швейцарски франка, като община Сливен е допринесла с допълнителни 10% от сумата за инфраструктурните дейности по проекта. По-голямата част от средствата са отпуснати по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която е част от Тематичен фонд „Насърчаване на социалното включване на роми и други уязвими групи“ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

За мен е огромно удоволствие, в Деня на християнското семейство, да поставим началото на изграждането на социален комплекс. Надявам се, когато новият дом на децата стане факт, живущите в квартала да ги подкрепят и да са едно цяло. Обществото трябва да разбере, че няма различни деца. С общи усилия ще успеем да променим нагласите, а Враца – като лидер в социалните услуги в страната – вече го прави. Вярвам, че мисията тук, наистина ще бъде възможна!