Новини и събития | Зорница Русинова


Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) ще е насочено към запазване на единството и солидарността между държавите-членки и ще насърчава търсенето на решения по важните теми от дневния ред на Европа в дух на консенсус и активен диалог с гражданите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на заседание на Групата на генералните директори по индустриални отношения в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

По време на форума бяха представени централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика през първата половина на 2018 г. Обсъдена беше и подготовката на нови инициативи на Европейската комисия в областта на индустриалните отношения и трудовото право. Акцент в дневния ред на заседанието беше и Европейският стълб за социални права и засилването на социалното измерение на Европа.

България и Аржентина ще започнат преговори за подписване на Спогодба за социална сигурност. За това се договориха заместник-министър Зорница Русинова и заместник-министърът на труда, заетостта и социалната сигурност на Аржентина Хуан Паолучи по време на срещата им в рамките на четвъртата Световна конференция за устойчиво изкореняване на детския труд, която се провежда в Буенос Айрес. Двамата обсъдиха двустранните отношения в областта на труда и социалната политика и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави.

Младите хора са най-ценният капитал на едно общество, те са носителите на иновативното мислене и прогреса. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Четвъртата световна конференция за устойчиво изкореняване на детския труд, която се проведе в Буенос Айрес, Аржентина.

Русинова подчерта, че именно младите хора са работната сила на пазара на труда, от чиито знания и умения ще зависи развитието на икономиката, обществото и страната като цяло. Заетостта е най-сигурният начин да се преборим с бедността, а достойният труд е жизненоважен за нейното намаляване, добави заместник-министър Русинова.

Равенството между половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. За постигането на тази цел са необходими целенасочени усилия за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, премахване на насилието, основано на пола и оценка на въздействието на цифровизацията върху равенството между половете. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция на тема „По какъв начин равенството между половете ще допринесе за по-справедливи работни места и растеж“ в Гьотеборг, Швеция.

Комисията за защита от дискриминация показа, че Европейският съюз и солидарността на Европейския социален фонд могат да доведат наистина до много добри резултати. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на кръгла маса, която отбеляза финала на проекта на КЗД „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на възможности“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е част от общата дейност на Комисията да предотвратява формите на дискриминация. Идеята е да се създадат възможности за намаляване на бариерите пред пълноценното участие на българските граждани на пазара на труда, достъпа до качествени социални, здравни и други услуги и социалното включване.

Една от важните теми в бюджета на МТСП е възможността една изключително успешна програма –за лични и домашни асистенти, да бъде финансирана от държавния бюджет. По този начин близо 50 000 души ще продължават да използват тази услуга, заяви в Русе зам.-министърът труда и социалната политика Зорница Русинова, предаде кореспондентът на БГНЕС в Русе.

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще работи за създаването на по-добра среда за развитие на социалната икономика, с акцент върху социалните иновации. Това каза заместник-министър Зорница Русинова на информационен ден в Бяла Слатина, посветен на десетата годишнина от членството на България в ЕС. Сред приоритетните теми в областта на заетостта и социалната политика, които страната ни ще постави в центъра на европейските дебати през първата половина на 2018 г., са още инвестициите в ранно детско развитие, интеграцията на хората с увреждания, бъдещето на труда, равенството между половете.

ПП ГЕРБ обеща предизборно - изпълнено!

От днес родители на малки деца, могат да се върнат на пазара на труда, защото вече ще могат да разчитат на професионални детегледачи.

Заявления за детегледачи ще могат да се подават в бюрата по труда. Това съобщи Зорница Русинова-заместник-министър на труда и социалната политика при старта на програмата "Родители в заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с първия заместник министър на здравеопазването и благосъстоянието на Република Корея Куон Дьок Чол. Разговорът се състоя в рамките на втората конференция на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора, която се провежда в южнокорейската столица Сеул.
Двамата обсъдиха идеята за подновяване на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между българското Министерство на труда и социалната политика и Министерството на заетостта и труда на Република Корея.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с председателя на Комисията по човешките права на Република Корея Лий Сунг Хо. Разговорът се състоя в рамките на втората конференция на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора, която се провежда в Сеул, Република Корея.

По време на срещата бяха обсъдени основни международни правозащитни документи. Представени бяха политиките и практиките на България и Република Корея за изпълнение на заложените в тях принципи. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в комисиите към ООН за защита на правата на човека.

Председателят на Комисията по човешките права на Република Корея Лий Сунг Хо изяви желание да посети България и да се запознае с политиките и опита на страната ни в тази област.

Целите за устойчиво развитие и насърчаване човешките права на възрастните хора в страните-членки на АСЕМ беше тема на третата сесия на конференцията на Азиатско-европейския форум. В рамките на този панел Алексей Андреев, директор на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ на МТСП представи презентация за политиките на България във връзка с целите за устойчиво развитие на ООН и насърчаване на човешките права на възрастните хора в България.

По-късно през деня заместник-министър Зорница Русинова разговаря с първия заместник министър на равенството между половете и семейството на Република Корея Лий Сук Джин. По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между България и Република Корея в областта на младежките политики, политиките за подкрепа на семействата и гарантиране на равни възможности на жените и мъжете. Заместник-министър Русинова представи опита на страната ни в тази сфера, като акцентира върху дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете. Обсъдени бяха и политиките за насърчаване на раждаемостта и създаване на условия за по-добър баланс между семейния и професионалния живот.