Заместник-министър Зорница Русинова откри семинар за обучение на експерти на Министерството на труда и социалната политика, които ще работят по законодателните досиета в сферата на заетостта и социалната политика в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Лекторите от Генералния секретариат на Съвета на ЕС представиха европейски регламенти, свързани със социалната сигурност, подобряването на условията на живот и труд и защитата на работници от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. По време на семинара бяха обсъдени предложенията за директиви за командироването на работници и подобряване на баланса между половете на работното място.

5 милиона лева от Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат разпределени в шестте региона за планиране в подкрепа на предприемачеството. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри Информационен ден по процедурата „Подкрепа за предприемачество“. Центрове за предприемачество, социални партньори, финансови и нефинансови институции ще имат възможност да направят консорциуми на местно ниво, които да предоставят консултантски услуги на бъдещите предприемачи.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи пред посланици приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС. Тя участва в Срещата с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, организирана от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Русинова открои няколко основни приоритета – инвестициите в ранно детско развитие, интеграция на хората с увреждания, бъдещето на труда, равенството между половете.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи напредъка при подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС пред високопоставени представители на Европейската комисия. В рамките на днешното си работно посещение в Брюксел тя се срещна с българския еврокомисар Мария Габриел, генералния директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ Мишел Сервоз и Славомир Токарски, директор в Главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество“.

 

Всяка една социално уязвима група, която е извън образованието и заетостта, би трябвало да бъде подпомогната. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на кръгла маса на тема „Ромската интеграция десет години след присъединяването към ЕС: образование, здравеопазване, кохезионна политика, председателство на Съвета на ЕС“. „За нас интеграцията означава да има образовани и работещи хора, защото тогава в България ще има бъдеще“, подчерта Русинова.

От днес 1 юли пенсиите за стаж и възраст се осъвременяват с 2.4 процента, с изключение на минималната пенсия, която се вдига с 11.5 процента и става 180 лева.
По данни на НОИ около 668 хиляди пенсионери ще получават минималната пенсия от началото на юли. От 1-ви октомври техният брой ще нарасне до 800 хиляди души, след второто увеличение на минималната пенсия до 200 лева.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Стойността на проекта е 505 000 лв. Реализира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Министерството на младежта и спорта.

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е пример за успешно усвояване на европейски средства не само на национално, но и на европейско ниво. Това заяви в рамките на осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

В очакване да започне 106-та конференция на Международната организация на труда. Българската делегация ще вземе участие в следващите 2 седмици и ще допринесе към дебата за социалната закрила и проблемите с трудовата миграция.

 Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова присъства на официалното откриване на 106-aта сесия на Международната конференция на труда на МОТ в сградата на ООН в Женева, Швейцария. Конференцията се провежда ежегодно, събирайки представители на правителства, работници и работодатели на 187-те държави-членки на организацията.

Инвестициите в ранно детско развитие са ефективно средство за превенция на отпадането на децата от училище и са най-сигурната предпоставка за справяне на по-късен етап със структурната безработица. Те дават гаранция, че децата ще бъдат грамотни и ще имат високи резултати в средното и висшето образование. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на международна конференция на тема „Представяне на Специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017“.