Близо 200 наши сънародници събра първият „Български кариерен форум“ в германския град Кьолн. Целта на събитието бе родния бизнес да презентира пред диаспората ни в Германия възможностите за кариерно развитие в България. Форумът, посочват организаторите, е основно насочен към младите българи, учещи в чужбина.Участниците в събитието се срещнаха с представители на 20 компании от сферата на инженерните и компютърните науки, индустрията, консултантските услуги и други.

Обученията по дигитални компетентности са ключови в програмите на Министерството на труда и социалната политика през следващите няколко години, защото дигитализацията е не само бъдещето, но вече е и част от пазара на труда. Това заявих пред студенти и преподаватели в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград по време MASTERCLASS WORK 4.0 на тема „Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията“. Събитието се организира от КНСБ и висшето учебно заведение.


Представих политиките за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри на среща с представители на Българската аутсорсинг асоциация. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за връщане на българи от чужбина с цел да намерят професионална реализация у нас. В тази връзка представих инициативата на Министерството на труда и социалната политика за организиране на кариерни форуми за български студенти и млади професионалисти в държавите в Европа, в които учат най-голям брой наши сънародници.


Представих опита на България при провеждане на реформата за деинституционализация на грижите за деца пред делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения. В дискусията, която се проведе в София, участваха представителят на УНИЦЕФ за страната ни Джейн Муита и членове на организацията в двете страни. В срещата участваха и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Десетки представители на бизнеса се включиха в Информационния ден по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се проведе в София. В момента голямото предизвикателство на пазара на труда е липсата на кадри и на подготвени специалисти. Операция „Умения“ е изцяло в подкрепа на българските работодатели, които ще имат възможност да подготвят и обучат своя персонал, както и да привлекат нови служители със съответните знания и умения. От друга страна обучаващите се ще се чувстват по-пълноценни на работното си място и ще могат да получават по-високи заплати.

Взех участие в конференцията „Грижа в ранната възраст“, организирана от Фондация "За Нашите Деца".
Темата за ранното детско развитие е ключова както за Министерство на труда и социалната политика, така и за страната. В 66 общини в България има центрове за ранно детско развитие, които подкрепят над 8000 деца ежедневно, а резултатът от тяхната дейност е много добър.

Когато в подкрепа на децата на едно място работят специалисти от сферите на здравеопазването и образованието, включени са и социалните работници, когато децата са близо до общността, тогава можем да видим реални резултати. Целта ни е тази добра практика за предоставяне на интегрирани услуги да бъде продължена и доразвита и в други общини в България.

Днес заедно се научихме да бъдем добри, да бъдем търпеливи и да умеем "да влизаме в обувките на другия". Понякога трябва да погледнем с различни очи на това, което се случва около нас, за да успеем да проявим доброта и да помогнем.

Днес, като ръководител на управляващия орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", участвах заедно с кмета на Габрово Таня Христова в открит урок под надслов "Влез в света на другия". В урока се включиха деца, ползващи социални услуги, заедно с ученици от основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" в Габрово.

Съвместно със заместник -министъра на здравеопазването - г-жа Жени Начева обсъдихме с бритнаския посланик в България - г-жа Ема Хопкинс, възможностите за уреждане на социалните и здравните права на българските и британски граждани след оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. 
Двете страни изразихме уверение, че ще продължи съществуващото добро сътрудничество за смекчаване на негативните последици за гражданите от Brexit, както и готовоност за предприемане на действия за сключване на двустранно споразумение в областта на координацията на системите за социална сигурност, в случай че не бъде постигнато споразумение в тази област между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Съвместно с кмета на Бургас Димитър Николов открихме Информационен ден по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Очаква се тази интегрирана здравно-социална услуга да обхване над 17 000 души на територията на цялата страна. Според кмета Димитър Николов възрастните и хората с увреждания в Област Бургас, които ще бъдат обхванати от „Патронажната грижа“, се очаква да бъдат около 800 души.

В община Бургас ще бъдат разкрити 5 нови социални услуги, които ще обслужват деца в риск или с нужда от специализирана помощ. Предстои изграждането на Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Преходно и Наблюдавано жилище. В момента в Бургас функционира Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет около 100 деца. Те ще бъдат изведени и настанени поетапно в новите услуги.

Представих във Варна мерки за заетост и обучение на младите хора по време на организираната от МГЕРБ - Варна регионална конференция на тема: „Развий потенциала си в България”.  
Програма „Развитие на човешките ресурси” открива нови възможности за насърчаване на професионалното и кариерно развитие и осигуряването на заетост за безработни и неактивни хора. Операция „Умения”, която предстои да стартира на 1 февруари, е обезпечена с бюджет от 30 млн. лв.
Оперативната програма осигурява 82 млн. лв. в подкрепа на младежката заетост, а 2200 от всички 17 000 младежи, които вече са се възползвали, са от Варненска област.