Над 32 000 тона пакети с хранителни продукти на крайно нуждаещи се лица са раздадени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Това съобщих на срещата ни с държавния секретар на щата Небраска в САЩ Робърт Евнен, която се проведе днес в Министерството на труда и социалната политика. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес в сферата на социалното подпомагане, заетостта и образованието.

Вече 100 години Международната организация на труда (МОТ) остава на предна линия в света на труда, защото представлява не само интересите на всички 187 държави-членки, а на масата за преговори в Женева обединява както правителствата, така и представителите на работодателите и на работниците.
Особено важени са за нас седемте инициативи на столетието, обявени през 2013 г., сред които и емблематичната инициатива за „Бъдещето на труда“. 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха проект за „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България“.

Целта на проекта е да се подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработване, внедряване и утвърждаване на стандарти за качеството им. За изпълнението на дейността ще бъдат създадени 7 центъра в различни населени места в страната, които ще осигурят лесен достъп до предоставяните услуги.

Днес беше чест за мен да участвам в церемонията по връчване на наградите за наука „Питагор“. Отличаването на успешните учени се провежда за 11-та поредна година. 
Връчих награда в категория „Успешен ръководител на международни проекти“ на проф. д.м.н. д-р Лъчезар Трайко. Проф. Трайков е академик на Българската академия на науките, ръководител на Катедра по неврология на Медицинския университет – София и завеждащ отделение в Клиника по неврология, на УМБАЛ “Александровска”. Основните приноси в работите на проф. Трайков са в областите на мозъчносъдова болест, болест на Алцхаймер и други форми на деменция, Паркинсонова болест, заболявания с дифузно засягане на ЦНС, множествена склероза, епилепсия, изследване с функционални невроизобразяващи методи, изследване на интелект и други висши корови функции, неврогенетика.

Министерството на труда и социалната политика организира информационен ден за българската общност в Мадрид, Испания, който се проведе на 18 май. По време на събитието сънародниците ни бяха запознати с най-новите тенденции в областта на социалното и осигурително законодателство, тенденциите на пазара на труда в България и политиките на държавата по отношение на различни групи бенефициенти.

Подписахме заедно с Ролф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия, двугодишна Работна програма за сътрудничество в областта на труда и социалната политика, обхващаща периода 2019-2020 г. Документът е доказателство за продължаващото отлично партньорство и създаване на нови възможности за неговото разширяване и укрепване между двете министерства.

С грандиозно и изкусно светлинно шоу се откри WEBIT Фестивал Европа 2019, с което започна двудневното пътуване на всички посетители на Фестивала в бъдещето.

В рамките на събитието Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" организира безпрецедентен информационен ден със специално поканени над 1400 гости, които имаха възможност да се запознаят с дигиталния напредък на света и в същото време да бъдат мотивирани за подобряване на собствените си умения, така че да са подготвени за утрешния дигитален ден.

Над 150 български студенти и млади професионалисти посетиха първото издание на “Българския кариерен форум” в Мюнхен, където се срещнаха с представители на 33 родни компании. Кариерното изложение се провежда ежегодно в Германия и Великобритания, но за първи път немското издание на събитието гостува в баварската столица. Събитието беше организирано от Министерството на труда и социалната политика и сдружение “Български кариерен форум” в партньорство с академично дружество “Алеко”.

ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ 15 ДОГОВОРА С ОБЩИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Днес подписах първите 15 договора с общини за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. Над 120 общини са подали проектните си предложения по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като 80 от проектите вече са одобрени. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти е 19,9 млн.лв. Те ще обхванат 7 939 възрастни и хора с увреждания. Проектът с най-голям брой потребители е на община Варна. Той е на стойност над 1,1 млн.лв. По него ще бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги на 495 потребители. Проектът с най-ниска стойност на безвъзмездната финансова помощ е на община Якимово, област Монтана. Той е на стойност 35 159 лв. и ще обхване 50 потребители. Общо 15 общини са подали проекти в партньорство с други общини. Очаква се още в края на м. май или м. юни да стартира предоставянето на „Патронажната грижа“ в общините.

Вярвам, че проектите ще бъдат успешни, защото „Патронажната грижа“ е търсена от населението услуга! Тя надгражда услугите, които сме развивали до момента с личните асистенти, проектите за „Независим живот“ и „Социалния патронаж“. Общините се стремят да обхванат максимален брой хора със здравно-социални дейности в домашна среда. Много често възрастните хора живеят сами или в малки населени места и често имат нужда от превантивни дейности от здравен характер. Затова услугите ще се изпълняват до 2 часа на ден. „Патронажната грижа“ ще бъде предоставяна за срок от една година, но при спестяване на средства по даден проект, действието му ще може да се удължи. Инициативата на общините, които кандидатстват в партньорство по операцията, трябва да бъде стимулирана. В Закона за социалните услуги сме дали възможност част от услугите да бъдат изпълнявани не само на общинско, но и на областно ниво. Ако успеем да създадем предпоставки за споделяне на услугите в социалната сфера, това би било доста по-ефективно от гледна точка на ресурса.

Основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева.Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и хората с увреждания е част от Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. От началото на настоящия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са програмирани близо 287 млн. лв. за реализиране на процесите по деинституционализацията на възрастните хора.

Започва работата по подготовката на наредбите, които ще регламентират изпълнението на Закона за социални услуги. Този месец стартира работата по подзаконовата уредба, като нашата цел е да подпомогнем доставчиците на социални услуги да подобрят качеството им. Това казах на форум на Националния алианс за социална отговорност, който се проведе днес в Пловдив. Темата на конференцията бе "Предизвикателствата пред общините и партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото законодателство".