Службите по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолствата на България в Австрия, Швейцария, Гърция, Кипър, Обединеното Кралство, Ирландия, Испания и Германия са предоставили общо над 1 500 консултации на български граждани и компании през първото полугодие на 2019 г. За същия период те са провели 28 информационни дни и 4 кариерни форума.

Най-често трудовите аташета са предоставяли информация по пенсионни въпроси, както и по теми, свързани с командироване на работници, родителски права, последици от излизането на Великобритания от ЕС, неспазване на трудовото законодателство, измами от страна на посредници за намиране на работа, нерегламентирана заетост, затруднения при завръщане в България и др.

Съвместно с кмета на Община Бургас Димитър Николов представихаме услугата „Патронажна грижа“, която от 1 септември ще се предоставя в Бургас.

Общината спечели проект на стойност над 568 хил. лв., с който ще обхване 241 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.

От 1 септември 2019 г. Столична община ще започне предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ на 360 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания. 

В качеството си на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР ), подписах договор с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за финансиране на проекта.

Днес получих награда за доброто партньорство с Националния алианс за социална отговорност, по случай десет годишнината им. Благодаря на всички колеги и приятели от социалната сфера.

Близо 146 000 души са включени в мерки за заетост и обучения по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020 г. (ОПРЧР). На около 78 000 от тях е сигурена заетост, а над 51 000 безработни, неактивни и заети лица са включени в обучения. Близо 45 000 човека са заети в подкрепени по ОПРЧР предприятия. Пред членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове днес отчетох изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 г. и Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Изпълнението на програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ) подобри достъпа до социални, здравни и образователни услуги на млади ромски семейства и даде възможност на 2500 деца между 3 и 5 години да посещават редовно детска градина и предучилищни групи. Над 2100 деца бяха върнати в класните стаи и получиха допълнителни уроци по български език, което повиши тяхната грамотност и шансовете им за по-добър и качествен живот.

Дарихме смях и забавления на десетки деца от социални услуги по време на излет на Витоша, част от кампанията „Мисията е възможна”

Десетки деца от Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина” и „Иван Вазов” в София се качиха на излет на Витоша като част от кампанията „Мисията е възможна” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Водач им беше вицепремиерът Томислав Дончев и немската овчарка Рая.

Над 32 000 тона пакети с хранителни продукти на крайно нуждаещи се лица са раздадени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Това съобщих на срещата ни с държавния секретар на щата Небраска в САЩ Робърт Евнен, която се проведе днес в Министерството на труда и социалната политика. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес в сферата на социалното подпомагане, заетостта и образованието.

Вече 100 години Международната организация на труда (МОТ) остава на предна линия в света на труда, защото представлява не само интересите на всички 187 държави-членки, а на масата за преговори в Женева обединява както правителствата, така и представителите на работодателите и на работниците.
Особено важени са за нас седемте инициативи на столетието, обявени през 2013 г., сред които и емблематичната инициатива за „Бъдещето на труда“. 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха проект за „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България“.

Целта на проекта е да се подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработване, внедряване и утвърждаване на стандарти за качеството им. За изпълнението на дейността ще бъдат създадени 7 центъра в различни населени места в страната, които ще осигурят лесен достъп до предоставяните услуги.