Днес, съвместно с изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и заместник главният директор на Оперативна програма „Човешки ресурси“ Наталия Ефремова, посетихме Габрово за среща с кмета Таня Христова, структурите на социално подпомагане и представителите на всички социални услуги, предоставяни на територията на общината.

Днес, на заседание в Министерството на труда и социалната политика, членовете на Управителния съвет на Проект „Красива България” одобрихме 15 проектни предложения на общини за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради.

С тях се предвижда изграждането на асансьори, рампи, подемни платформи, помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Одобрените проекти са на общините Белослав, Ботевград, Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Етрополе, Пловдив, Правец, Самоков, Самуил, Сапарева баня и Троян. 7 от обектите са в сферата на социалните услуги, 3 са в областта на здравеопазването, 4 са свързани с образование и обществено-административно обслужване и 1 е за култура.

С около 70% е предвижданото увеличение на ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г.
Това беше фокусът на представянето ми като ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и участието ми в дискусиите на последното за мандата заседание на Постоянните комисии за еврофондове, труд и социална политика на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Заседанието се проведе в Пловдив на 22 и 23 юли 2019 г. с активни дискусии по темите за изпълнението на проекти с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Другите теми на заседанието бяха работата по предоставяне на социални услуги в общините и бъдещото планиране и реализация на следващия програмен период 2021-2027 г.

Службите по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолствата на България в Австрия, Швейцария, Гърция, Кипър, Обединеното Кралство, Ирландия, Испания и Германия са предоставили общо над 1 500 консултации на български граждани и компании през първото полугодие на 2019 г. За същия период те са провели 28 информационни дни и 4 кариерни форума.

Най-често трудовите аташета са предоставяли информация по пенсионни въпроси, както и по теми, свързани с командироване на работници, родителски права, последици от излизането на Великобритания от ЕС, неспазване на трудовото законодателство, измами от страна на посредници за намиране на работа, нерегламентирана заетост, затруднения при завръщане в България и др.

Съвместно с кмета на Община Бургас Димитър Николов представихаме услугата „Патронажна грижа“, която от 1 септември ще се предоставя в Бургас.

Общината спечели проект на стойност над 568 хил. лв., с който ще обхване 241 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.

От 1 септември 2019 г. Столична община ще започне предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ на 360 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания. 

В качеството си на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР ), подписах договор с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за финансиране на проекта.

Днес получих награда за доброто партньорство с Националния алианс за социална отговорност, по случай десет годишнината им. Благодаря на всички колеги и приятели от социалната сфера.

Близо 146 000 души са включени в мерки за заетост и обучения по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020 г. (ОПРЧР). На около 78 000 от тях е сигурена заетост, а над 51 000 безработни, неактивни и заети лица са включени в обучения. Близо 45 000 човека са заети в подкрепени по ОПРЧР предприятия. Пред членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове днес отчетох изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 г. и Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Изпълнението на програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ) подобри достъпа до социални, здравни и образователни услуги на млади ромски семейства и даде възможност на 2500 деца между 3 и 5 години да посещават редовно детска градина и предучилищни групи. Над 2100 деца бяха върнати в класните стаи и получиха допълнителни уроци по български език, което повиши тяхната грамотност и шансовете им за по-добър и качествен живот.

Дарихме смях и забавления на десетки деца от социални услуги по време на излет на Витоша, част от кампанията „Мисията е възможна”

Десетки деца от Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина” и „Иван Вазов” в София се качиха на излет на Витоша като част от кампанията „Мисията е възможна” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Водач им беше вицепремиерът Томислав Дончев и немската овчарка Рая.