На кариерния форум в Хага, организиран от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Посолството на Република България в Хага, сдружение „Български кариерен форум“ и Агенцията по заетостта, се включиха български студенти, учещи в над 10 образователни направления. Млади хора от Амстердам, Бреда, Ротердам, Грьонинген и още много други холандски градове се включиха в събитието, за да се запознаят с актуалното състояние на пазара на труда в България.

Взех участие в конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“. Двудневният форум се организира от УНИЦЕФ.

Политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към сериозни инвестиции в ранното детско развитие и закрила на децата, като голяма част от средствата идват от Европейския социален фонд. За 2020 г. планираме допълнително 15 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за ранна детска интервенция. 

Амбицията ни е с деинституционализацията на грижите за възрастни хора да гарантираме добри битови условия и необходимите специалисти в социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. Това заявих днес в качеството си на заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ след посещението си в Дома за стари хора „Надежда“ в София.

Проведох работна среща с представители на Международния валутен фонд, на която заявих, че безработицата в България намаля до рекордно ниското ниво от 4.2 % през второто тримесечие на 2019 г. Коефициентът на продължителна безработица достигна 2.5% за посочения период.

Според прогнозите на Министерството на финансите през следващата година заетостта ще се увеличи с 0.2%, а очакванията са безработица да намалее до 4.1%. Представих напредъка на България в сферата на активната политика на пазара на труда, новите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и възможностите за стажуване и дуално обучение на младежи.

Темата за недекларираната заетост винаги е била във фокуса на политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това заявих на срещата с представители на Европейската платформа за борба с недекларирания труд.

МТСП провежда целенасочени действия, програми и законодателни инициативи за справяне с проблема. Работим съвместно с Главната инспекция по труда (ГИТ) и останалите органи, които имат отношение към недекларираната заетост – Национална агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и социалните партньори.

Вътрешноведомствената група на Министерство на труда и социалната политика за разработване на ОПРЧР за програмен период 2021-2027 г. обсъдихме възможностите за подкрепа на пазара на труда, придобиването на професионални умения и ключови компетентности, ученето през целия живот, социалното включване и здравеопазването. В качеството си на заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР подчертах, че са необходими промени с цел фокусиране на мерките по ОПРЧР, които се реализират по сектори. До 20 години ще ни трябват основно хора със средно професионално образование и технически умения. Най-големият недостиг на кадри се очаква в сферите на социалните дейности, образование, здравеопазване, т.е. дейности, при които хората работят с хора.

На 31 юли 2019 г. се навършват 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, с която в България стартира подкрепата от Европейските структурни фондове през 2007 година. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции. В Министерство на труда и социалната политика вече стартира активната работа по подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027г.

Днес, съвместно с изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и заместник главният директор на Оперативна програма „Човешки ресурси“ Наталия Ефремова, посетихме Габрово за среща с кмета Таня Христова, структурите на социално подпомагане и представителите на всички социални услуги, предоставяни на територията на общината.

Днес, на заседание в Министерството на труда и социалната политика, членовете на Управителния съвет на Проект „Красива България” одобрихме 15 проектни предложения на общини за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради.

С тях се предвижда изграждането на асансьори, рампи, подемни платформи, помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Одобрените проекти са на общините Белослав, Ботевград, Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Етрополе, Пловдив, Правец, Самоков, Самуил, Сапарева баня и Троян. 7 от обектите са в сферата на социалните услуги, 3 са в областта на здравеопазването, 4 са свързани с образование и обществено-административно обслужване и 1 е за култура.

С около 70% е предвижданото увеличение на ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г.
Това беше фокусът на представянето ми като ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и участието ми в дискусиите на последното за мандата заседание на Постоянните комисии за еврофондове, труд и социална политика на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Заседанието се проведе в Пловдив на 22 и 23 юли 2019 г. с активни дискусии по темите за изпълнението на проекти с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Другите теми на заседанието бяха работата по предоставяне на социални услуги в общините и бъдещото планиране и реализация на следващия програмен период 2021-2027 г.