Заместик-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова запозна еврокомисаря по заетостта и социалните въпроси Мариане Тейсен с приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в сферата на заетостта и социалната политика по време. Двете разговаряха днес в Брюксел.
Сред водещите теми, които България ще постави в дневния ред на европейския дебат, са бъдещето на труда и необходимостта от развитие на нови умения на работната сила, политиките за ранно детско развитие, социалната интеграция на хората с увреждания, както и възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след края на настоящия програмен период (2014-2020 г.).
Заместник-министър Русинова и еврокомисарят Тейсен обсъдиха и сценариите за приемане на Европейския социален стълб от страните-членки на ЕС. Прилагането на инициативата ще бъде стъпка към засилване на социалното измерение на Европейския съюз, което е ключово за предотвратяването на задълбочаването на неравенствата и бедността в бъдеще, посочи зам.-министър Русинова. 
Тя представи и мерките, които правителството на България ще предприеме във връзка с препоръките на Европейската комисия към страната в областта на заетостта и социалните политики. Зам.-министър Русинова запозна еврокомисаря Тейсен с положителните тенденции на пазара на труда и с мерките и програмите за противодействие на структурните проблеми.
По данни на Евростат безработицата в България през април е била 6,4%, което е най-ниското й равнище от 2008 г., каза зам.-министър Русинова. Тя подчерта, че в отговор на по-ранни препоръки на Еврокомисията по програми и мерки за обучение и субсидирана заетост се включват предимно младежи до 29 години и безработни без квалифицирана заетост.
Източник: mlsp.government.bg | линк към статията