Зорница Русинова на кръгла маса в Силистра

Зорница Русинова в Силистра: Високите доходи минават през доброто образование, стабилната икономика и вътрешната и външна сигурност на държавата

"Точна преценка, ясни ангажименти и силна воля. Това е управленската програма на ГЕРБ. Фокусът ? е върху хората - инвестиция в хората, в семействата, в децата и тяхното образование" това заяви при откриването на кръгла маса в Силистра по проблемите в тази област бившият министър на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Русинова представи приоритетите на ГЕРБ в сектор "Социална политика", като подчерта, че в програмата на ГЕРБ е реалистична и в нея липсва полулизъм.

"Без образовани хора, няма високи доходи, защото неграмотния човек е и предимно безработен. Социалното положение има много общо с нивото на образование. Недопустимо е в днешна България да има неграмотни деца" категорична бе Русинова.

Тя обясни, че ГЕРБ обмисля промяна в делегираните бюджети на училищата в малките населени места, където ниската посещаемост води до закриване на училища.

Зорница Русинова посочи, че сред мерките, залегнали в програмата на ГЕРБ в това отношение са обвързване на социалните помощи с посещение на училище и развитието на услуги, които да подкрепят семействата.

"В България има рекордно намаление на безработицата, в момента процентът е под средния за Европа. Ние също смятаме, че пенсионерите, възрастните хора заслужават повече, по-достойни и спокойни старини. Но не можем да си позволим да направим това за сметка на повишаване на данъците или за сметка на други социални групи."

Тя коментира и нуждата от закон за социалните услуги и закон за социалната помощ. "В момента социалната сфера се регулира с над 15 закона, необходимо е в закон да се опишат добре стандартите, за да решим и един важен проблем - възнаграждението на хората, които работят в системата на социалните услуги", каза още Русинова.

Тя получи множество въпроси и предложения от представители на работници в социалната сфера, НПО и майки на деца с увреждания, заедно с децата си, които я посрещнаха още преди срещата.

"Ако гласувате с номер 11 на 26 март ще дадете възможност да реализираме всичко, за което си говорихме днес и ще ми дадете възможност при следващо идване във вашия красив добруджанки град за отчетем това, което сме изпълнила от програмата на ГЕРБ"