ГЕРБ ще изработи нов Закон за детето и семейството

ГЕРБ ще изработи нов Закон за детето и семейството

ГЕРБ ще изработи нов Закон за детето и семейството, заедно с неправителствения сектор.  Целта е да осигурим качествена закрила на децата и сигурност на семействата. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, който проведе работна среща с  представители на неправителствени организации от социалния сектор. На срещата присъстваха бившият социален министър Зорница Русинова, вицепремиерът в кабинета “Борисов 2” Томислав Дончев, зам.-кметът на София Албена Атанасова и представители на социалния екип в правителството на Бойко Борисов.

Борисов изтъкна пред присъстващите, че приоритет за ГЕРБ е образованието. Той подчерта, че е изключително важно всяко българско дете да посещава училище и да се образова, за да получава реална квалификация. Бойко Борисов бе категоричен, че без знания и умения децата се превръщат в безработни възрастни, или стават криминално проявени. “ГЕРБ ще инвестира в образователната система. Ще увеличим двойно заплатите на учителите, за да мотивираме младите специалисти и да създадем конкурентоспособна среда в сектора. Бизнесът се нужда от квалифицирана работна ръка. За родителите, които проявяват безотговорно отношение към обучението на децата си, предвиждаме редица санкции, свързани със социалните помощи. Ще използваме и принуда в краен случай, защото образованието е национален приоритет”, коментира още бившият министър-председател.

Бойко Борисов обясни, че програмата за управление на ГЕРБ предвижда редица мерки за справяне с агресията сред децата и за борба с наркотиците. “Заложили сме провеждането на тестове за наркотици в училищата, след съгласие на родител. Ще отделим над 130 милиона лева от държавния бюджет, за да изградим физкултурни салони във всички училища в страната, защото вярваме, че спортът е най-добрата мярка срещу насилието. Искаме Вашата подкрепа, за да се справим с проблема с фалшивите инвалидни пенсии и фалшивите болнични. Ще разширим взаимодействието между централната и местна власт, за да осигурим по-осезаем контрол върху сигурността на децата и семействата”, каза лидерът на ГЕРБ.

Представителите на НПО сектора изразиха готовност за предоставянето от тяхна стран на експертна помощ и опит за цялостна реформа на социалния сектор. Неправителствените организации приветстваха ангажимента, който поема ГЕРБ, за изготвяне на нов Закон за детето и семейството и посочиха, че имат желание да участват в изготвянето му. “Искаме да разработим заедно законопроекта и да работим за реформата в социалната система”, казаха те. Обсъдени бяха още въпроси, свързани с повишаването на статуса на социалния работник, както и цялостна реформа на структурата на Министерството на труда и социалната политика.