В център за лица с ментални увреждания Св. Марина

Днес проведохме среща в дневен център за лица с ментални увреждания „Св Марина“ в София. Заедно с персонала на дневния център и с потребителите му, обсъдихме акценти от политическата платформа на ГЕРБ в социалната сфера.

Поех ангажимент за разработване на закон в социалните услуги, който ще гарантира качествена грижа за всеки един човек и по-високо заплащане на работниците в социалната сфера. Обсъдихме и темата за фалшивите ТЕЛК-ве, подкрепата на общините да развиват услуги в домовете за възрастни хора. Подкрепата на всеки един човек, който получава от социалната сфера трябва да отговаря на реалните му нужди.

Надграждането на социалните услуги може да стане с по-доброто им интегриране между социални и здравни услуги, допълване на възможностите на топъл обяд, пакети с храна, дейност на патронажите с подкрепа от общините. Обсъдихме и темата за домовете за възрастни хора, като аз поемам ангажимент за подобряване на битовите условия в домовете за възрастни хора и осигуряването на качествена грижа.