На заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси​ обсъдихме с комисар Щмит и комисар Дали важните за всички нас в социалната сфера теми за бъдещото на по-социална и по-близка до проблемите на хората европейска политика. Сегашните бързо развиващи се общества и пазари на труда създават както възможности, така и предизвикателства, произтичащи от глобализацията, дигиталната революция, промените в работните модели, социалните и демографските промени.

Това изисква задълбочен анализ на по-нататъшните мерки, които трябва да бъдат предприети за използване на предимствата и справяне с предизвикателствата, за да се защитят европейските граждани. В тази връзка очакваме предложението за План за прилагане на Европейския стълб на социалните права и амбициозните инициативи, обявени от новата Комисия, включително правен инструмент за справедливи минимални заплати и подобряване на условията на труд за работещите чрез платформи.
Комисар Шмит ще посети скоро България и ще има възможност да се запонае с успешния модел на страната ни за инвестиции в ранно детско развитие.
Обсъдихме и ангажиметите за ръст на минималната работна заплата за следващата година на 610 лева и 650 лв, както и приносът на страната ни при разработване на новите инициативи на ЕК.