На кариерния форум в Хага, организиран от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Посолството на Република България в Хага, сдружение „Български кариерен форум“ и Агенцията по заетостта, се включиха български студенти, учещи в над 10 образователни направления. Млади хора от Амстердам, Бреда, Ротердам, Грьонинген и още много други холандски градове се включиха в събитието, за да се запознаят с актуалното състояние на пазара на труда в България.

Младежите получиха инфомация за важни аспекти от трудовото и социалното законодателство в страната ни. Те проявиха особен интерес към реалните възможности за професионална реализация в родината, които им презентирах.

Конкретните мерки за съчетаване на личния и професионалния живот, програмите за подкрепа на младежката заетост, в това число възможностите за стажуване и повишаване на професионалната квалификация, представи заместник изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева.

Презентациите предизвикаха голям интерес и бяха основа за непосредствени дискусии след официалното откриване.
Нашите млади съграждани, включили се в кариерния форум, осъществиха директен контакт с повече от 20 фирми-изложители, работещи на българския пазар, и се запознаха с техните условия за работа. Те посетиха щанда на Агенцията по заетостта, за да се информират по-специално за услугите, насочени към младежите, както и за над 100 привлекателни оферти на работодатели от цялата страна. Голям интерес предизвикаха предложенията за работа в областта на икономоката и финансите. Свободните работни места, свързани с консултантските решения за управление на бизнеса, аутсорсинга, дигиталния маркетинг и човешките ресурси на български компании и компании, базирани в България, бяха активно обсъждани с участниците в кариерното събитие. Технологичните оферти също намериха своите почитатели.

Възможностите за заемане на свободните позиции по обявените оферти бяха дълго коментирани и обсъждани съвместно с представителите на Агенцията по заетостта. Част от младите хора споделиха с организаторите своите нагласи за завръщане в родината.