Днес проведох среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в Кнежа. Проектът на общината е финансиран със средства на ОПРЧР и е на стойност над 101 хил. лв. С него се обхващат 50 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ежедневно получават здравно-социални услуги в дома си. По проекта са наети 10 социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. От екипа, който предоставя услугата, споделиха, че „Патронажната грижа“ е важна, тъй като помага на общинската администрация да разшири обхвата на социалните услуги.

При посещенията на възрастните и хората с увреждания в домовете им, медицинската сестра обикновено проследява схемата им за прием на лекарства, мери кръвно и е връзката на потребителите с личните им лекари. Голяма част от ползвателите са трудноподвижни или обездвижени. Рехабилитаторът сподели, че основната му цел е да им помогне да станат по-самостоятелни в ежедневието си. Психологът от екипа за „Патронажна грижа“ също бил търсен от хората, тъй като споделяли проблемите си с него. Той също ги посещава в домовете им. Всички хора в нужда споделяли, че услугата е необходима и е в помощ за тях.

Около 800 нуждаещи се в Кнежа получават индивидуални хранителни пакети, а 200 възрастни жители получават „Топъл обяд“. Обсъдих с представители на община Кнежа нуждите на хората с оглед бъдещото надграждане на програмата за следващия програмен период 2021-2027 г. Очакванията са средствата по програмата да бъдат удвоени, а индивидуалните хранителни пакети да бъдат допълнени с необходими за ежедневието принадлежности.

По време на посещението си в Кнежа, посетих социалното предприятие „Шивашки цех“, създадено по процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР. Проектът е на стойност над 195 хил. лв. Сградата, в която се помещава Шивашкият цех, е ремонтирана, купени са нови шевни машини, а наетите 20 безработни лица са били обучени. В момента служителите на социалното предприятие шият спални комплекти, халати, работно облекло за детски градини и болници. Получават и индивидуални поръчки. За нас това са едни от най-смислените проекти.

За мен беше удоволствие да открия обновената сграда на Детска ясла №1, която е санирана със средства по проект „Красива България“. Сградата на детската ясла е санирана, подменена е дървената дограма, направена е топлоизолация. Общият бюджет на проекта е над 218 хил. лв. Яслата се посещава от 60 деца на възраст от 1 до 3 години. Кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски припомни, че политиката на общината за обхват на децата включва безплатна ясла и детска градина. Освобождаването от такси цели социализиране на децата от най-ранна детска възраст.

Целта на „Красива България“ е да бъдат подкрепяни социално значими проекти. Приоритетът на нашето правителство е образованието. Затова е важно да работим за децата. Удоволствие е да видим, че община Кнежа е активна в социалните проекти. На децата, техните родители и работещите в детската ясла пожелах това да е най-прекрасното място, където да преминава денят им.