Днес, във връзка със старта на преговорите за следващия програмен период от 2021 г. до 2027 г.,заедно с представители на Европейската комисия посетихме Център МИР в столичния квартал "Факултета". Центърът се управлява от фондация "Здраве и социално развитие" (ХЕСЕД) и прилага модела „МИР“ за интегрирано социално-здравно развитие. Всяка година центърът откликва на потребностите на повече от 300 деца и младежи в нужда. Специалистите в центъра се концентрират върху изграждане на социални умения и ключови компетентности на младежите за по-успешен старт на пазара на труда.

Съвместно с представителите на ЕК се запознахме на място с отличен пример на интегриран подход при работата с малки деца и родителите им за промяна в ценностите, грижи за здравето и подготовката на децата за включване в образователната система. Този модел практически доказва ефективността на инвестициите в ранно детско развитие, които оказват влияние върху развитието на човешките ресурси и ефективното им включване в пазара на труда.

Председателят на ХЕСЕД д-р Елена Кабакчиева подчерта, че само две години след старта на работата центърът е имал повече потребители от капацитета си за обслужване. Още два подобни центъра съществуват в София и един в Кюстендил. Заявих, че има шанс за повече инвестиции в социални иновации, така че подходът да се ползва според нуждите на местното население. Представителите на ЕК изразиха удовлетвореност от работата на модела „МИР“ и от факта, че през цялото време се извършва измерване на реалните резултати от работата с представителите на общността.