Един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика е да работим за подобряването на социалните и дигитални умения на хората от уязвимите групи. Това заявих днес по време на официалното откриване на ежегодния Национален форум на мрежата от глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“, организиран от Фондация Глобални библиотеки - България. Събитието е посветено на възможността за свободен и равен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез Мрежата на обществените библиотеки.

За нас ще бъде предизвикателство с помощта на Агенцията по заетостта и обучителни програми да подкрепим всички хора, които биха могли да изпаднат в социална изолация заради липса на дигитални умения. За да се справим с предизвикателствата на бъдещето на труда, разчитаме и на партньорството на фондацията.

Именно обученията, свързани с наваксване на изоставането в областта на дигиталните умения на работната сила, са един от основните приоритети за следващия програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.). Акцент ще са и програмите, насочени към възрастните, хората и децата от уязвимите групи и децата, които са настанени в социални услуги.