Стремежът и крайната ни цел е да помогнем на всички деца, които поради някаква причина са изпаднали в нужда, да почувстват обществото ни като семейство. С тези заключителни се обърнах към участниците в Международната конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“, която се проведе в НДК.

В три поредни дни представители на академичните среди, неправителствения сектор, институциите и местната власт дискутираха научните данни, свързани с деинституционализацията, влиянието на специализираните институции върху децата, развитието на социалните услуги в различните държави.

„Семейство“ се оказа ключовата дума на международната конференция. Изводът, до който всички участници във форума стигнахме, е, че трябва много повече да се работи със семействата, още преди да е възникнал риск. Участниците в деинституционализацията – социалната, здравната и образователната система, местните власти, учените, българските и чуждестранните неправителствени организации, също трябва да сме като едно семейство. Радвам се, че тази конференция показа, че можем да го направим – да се водим от една единствена цел – грижата за децата. Благодаря на всички участници в конференцията за начина, по който са подходили – със сърце, ум и желание да решаваме проблемите на децата не само в България, но и в Европа и в цял свят.

Можем да направим асоциация с логото на конференцията - глухарче, което символизира мрежата от социални услуги, която сме създали. Стремежът ни е да помогнем на всяко едно листенце, когато го понесе вятърът на живота, да намери собственото си място и да създаде свое собствено глухарче със свое семейство и дом.