Темата за недекларираната заетост винаги е била във фокуса на политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това заявих на срещата с представители на Европейската платформа за борба с недекларирания труд.

МТСП провежда целенасочени действия, програми и законодателни инициативи за справяне с проблема. Работим съвместно с Главната инспекция по труда (ГИТ) и останалите органи, които имат отношение към недекларираната заетост – Национална агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и социалните партньори.


България, като страна членка на ЕС, винаги е била активен участник в платформата за недекларирана заетост. Това личи и от факта, че водещото място на страната ни като председател на Съвета на ЕС през първото полугодие на 2018 г. беше белязано с приключване на тежките преговори по директивата за командироване на работници в ЕС. Страната ни има сериозен принос и в придвижването и приключването на досието за създаване на новия Европейски орган по труда.

Голяма част от проблемите с недекларирания труд произтичат от единния пазар. За да се преодолеят слабостите, е необходима добра координация между отделните органи, които прилагат законодателството във всяка една страна членка.