Проведох работна среща с представители на Международния валутен фонд, на която заявих, че безработицата в България намаля до рекордно ниското ниво от 4.2 % през второто тримесечие на 2019 г. Коефициентът на продължителна безработица достигна 2.5% за посочения период.

Според прогнозите на Министерството на финансите през следващата година заетостта ще се увеличи с 0.2%, а очакванията са безработица да намалее до 4.1%. Представих напредъка на България в сферата на активната политика на пазара на труда, новите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и възможностите за стажуване и дуално обучение на младежи.


Положителна тенденция е устойчивият ръст на средната работна заплата в България, който достигна до почти 10% годишно. В браншове като финансовия и IT индустрията, годишното увеличение достига до 18%.

Нарастването на доходите в страната играе ключова роля за завръщането на младите българи, завършили чуждестранни университети. След проведените от Министерството на труда и социалната политика тази година кариерни форуми, много високообразовани млади специалисти от Германия, Великобритания и Холандия са заявили желанието си за трудова реализация в България.

Намаляването на бедността и редуцирането на неравенството в заплатите в страната е следствие от държавната политика за повишаване на минималната заплата. За периода 2016-2019 г. тя е нараснала с 33% - от 420 лв. на 560 лв. през 2019 г. За следващата година се предвижда стойността й да стигне 610лв.