Службите по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолствата на България в Австрия, Швейцария, Гърция, Кипър, Обединеното Кралство, Ирландия, Испания и Германия са предоставили общо над 1 500 консултации на български граждани и компании през първото полугодие на 2019 г. За същия период те са провели 28 информационни дни и 4 кариерни форума.

Най-често трудовите аташета са предоставяли информация по пенсионни въпроси, както и по теми, свързани с командироване на работници, родителски права, последици от излизането на Великобритания от ЕС, неспазване на трудовото законодателство, измами от страна на посредници за намиране на работа, нерегламентирана заетост, затруднения при завръщане в България и др.

В началото на 2019 г. основен акцент в работата на СТСВ-Лондон бе провеждане на информационна кампания за българските граждани във връзка с оттеглянето на Великобритания от ЕС. Бяха организирани и проведени 22 информационни срещи за българската диаспора на територията на Обединеното кралство. Близо 1500 български граждани взеха участие в тези информационни събития. В резултат от активната информационна кампания на СТСВ и Посолството на България в Лондон над 41 500 български граждани вече са подали документи по Схемата за уседналост.

През май 2019 г. със съдействието на СТСВ Берлин бе подписана Работна програма за сътрудничество за периода 2019-2020 г. между МТСП и Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Федерална република Германия. Програмата предвижда сътрудничество по въпросите на дългосрочната безработица и квалификациите, активирането на неактивни лица на пазара на труда и възможностите за заетост на групите в неравностойно положение, миграцията, породена от бедност, доходите от труд, политиките за хората с увреждания и др. В Кьолн и Мюнхен бяха проведени два кариерни форуми за мотивиране на български студенти да намерят своята професионална реализация в България (Кьолн, 13 април и Мюнхен, 11 май). Във форумите взеха участие над 360 младежи и 54 фирми-изложители.

Във Виена със съдействието на СТСВ за втори пореден път бе проведен кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“. Участниците получиха възможност за личен разговор с топ компании, както и с представители на българските институции. 74% от участниците в изложението заявиха, че имат интерес да започнат работа в България.

През май в испанската столица Мадрид се проведе информационен ден за българските граждани, на който бяха представени най-новите тенденции в областта на социалното и осигурително законодателство, пазара на труда. Информационни дни бяха организирани и за българската общност в Гърция (Александруполис) и Кипър (Никозия)