На 31 юли 2019 г. се навършват 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, с която в България стартира подкрепата от Европейските структурни фондове през 2007 година. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции. В Министерство на труда и социалната политика вече стартира активната работа по подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027г.Опитът на Управляващия орган започва със сериозното предизвикателство да насочва инвестиции в широк кръг от сектори с належащи проблеми и нужди от реформи. В първия програмен период подкрепата се разгръща в сферите – пазарна труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. В следващия кръгът е по-тесен и с повече концентрация на специфичната подкрепа за заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес.

При изпълнението на двата периода вече над два милиона и половина български граждани от всички възрастови групи са получили възможности за по-добро образование, реализация, квалификация, условия на труд, започване на собствен бизнес, по-добър достъп до реформирани социални услуги, за социално включване в общността, включително и на най-уязвимите хора от нашето общество.

Подготовката на третия програмен период започва в контекста на необходимостта от отговор на потребностите на икономиката от дигитална трансформация. В периода 2021-2027 г. гражданите в България ще имат достъп до около 70% увеличен ресурс за програмата или до над 4 млрд. лв.