Днес, съвместно с изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и заместник главният директор на Оперативна програма „Човешки ресурси“ Наталия Ефремова, посетихме Габрово за среща с кмета Таня Христова, структурите на социално подпомагане и представителите на всички социални услуги, предоставяни на територията на общината.


Основната тема на провелата се дискусия бе социалната политика и свързаното с нея законодателство, продължаването на Споразумението, което АСП подготвя във връзка с предоставянето на услугата „личен асистент“, прилагането на новия Механизъм за личната помощ, обсъждане на критерии при планиране на социалните услуги при формиране на бъдещата социална карта, функционирането на хосписите, центровете за настаняване от семеен тип, домовете за възрастни с тежки физически увреждания.

Основните типове социални услуги трябва да се развиват освен на общинско, и на областно ниво, а строго специализираните следва да останат на национално ниво. За първи път в Закона за социалните услуги се регламентират т. нар. интегрирани услуги, а възможностите за въвеждане на допълващи стандарти ще решат много от специфичните случаи на лица с по-особени заболявания.

Посетихме също комплекс „Христо Ботев“ – Дневен център за стари хора, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър, Комплекс за интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства, Звено „Майка и бебе“.