От 1 септември 2019 г. Столична община ще започне предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ на 360 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания. 

В качеството си на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР ), подписах договор с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за финансиране на проекта.

Стойността на договора е 830 хил. лв. Услугата ще се реализира за период от 12 месеца. С предоставянето на „Патронажна грижа“ ще бъде надградена услугата „Социален патронаж“, която в момента обхваща около 1600 възрастни хора на територията на Столична община. Г-жа Фандъкова коментира, че това е изключително качествена услуга, защото възрастните хора живеят в домовете си и се чувстват спокойни, и че освен храна, те получават и помощ в дома си.

Проектът за „Патронажна грижа“ ще надгради всичко, което до момента се предлага в социалната сфера в Столична община, особено в грижата към възрастните хора и хората с увреждания. Много голяма част от подкрепените от „Социалния патронаж“ често имат необходимост и от медицинско лице, което да ги посещава в домашна среда. Тази подкрепа ще им бъде осигурена до 2 часа на ден. С предоставянето на услугата, ще се тестват интегрираните здравно-социални услуги, които са заложени в Закона за социалните услуги.

127 общини вече са подали проекти за предоставяне на „Патронажна грижа“, а 122 от тях са одобрени. Предстои оценка на останалите проекти.

По проекта за предоставяне на „Патронажна грижа“ Столична община ще назначи медицински сестри, фелдшери, лекари, социален работник и психолог. 
Кметът Йорданка Фандъкова припомни, че през последните години на територията на общината са открити общо 90 социални услуги, половината от които са насочени към деца, а другата половина - към възрастни хора. Създадени са 35 услуги за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания, в които са обхванати около 2000 души. „Топъл обяд“ се осигурява за 800 нуждаещи се чрез социалните трапезарии в отделните райони.