Съвместно с кмета на Община Бургас Димитър Николов представихаме услугата „Патронажна грижа“, която от 1 септември ще се предоставя в Бургас.

Общината спечели проект на стойност над 568 хил. лв., с който ще обхване 241 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.

За реализирането на проекта Община Бургас ще наеме 31 специалисти, сред които медицински сестри, рехабилитатори, социални работници, психолог. По проекта ще се предоставят интегрирани социално-здравни услуги в домовете на нуждаещите се.

„Патронажната грижа“ е навременна за България, тъй като в голяма част от общините има възрастни хора, които живеят самотно и трудно стигат до болнично заведение. Единственото ограничение е социално-здравните услуги да се предоставят до 2 часа на ден. Очаквам през следващия програмен период 2021-2027 г. бюджетът на ОПРЧР да бъде увеличен със 70%. Нашето настояване пред Европейската комисия ще бъде поне 50% от средствата, които се предвиждат от Европейския социален фонд за следващия програмен период, да бъдат насочени към социални дейности. Това са близо 2 млрд. лв.

По-късно през деня открих Националния форум „Социални услуги - медуинституционално партньорство - предизвикателства и добри практики“, който се организира от Националния алианс за социална отговорност (НАСО), съвместно с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Община Бургас. Бюджетът за социални дейности за 2019 г. е увеличен с 30% в сравнение с предходната година. Не само нуждите на хората са нараснали, но и услугите, които се предоставят. Хората, които работят на терен, могат да ни дадат правилната рецепта за усъвършенстване на законодателството в социалната сфера. Със Закона за социалните услуги се въвеждат промени, сред които разграничаване на социалното подпомагане от социалните услуги, изготвяне на Карта на социалните услуги, промяна в начина на финансиране на услуги, обучение и супервизия за специалистите в социалната сфера и др.

По време на форума общините от област Бургас подписаха меморандум за сътрудничество. Кметът на Община Бургас Димитър Николов коментира, че с меморандума ще се увеличат възможностите за надграждане на проектите на отделните общини. Документът дава възможност на една община да делегира дейности на друга община, ако не разполага с капацитет за качествено предоставяне на определени услуги.

Посетих също Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства. Експертна група към МТСП вече е гласувала промени, с които услугите в Центъра ще могат да се ползват и от младежи. Планираният капацитет на Дневния център е за 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Очаквам Община Бургас съвсем скоро да е готова с проекта си по операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ на ОПРЧР. Дневният център има реални възможности да започне да функционира от м. септември 2019 г. Съвместно с кмета на Община Бургас Димитър Николов и майките на деца с увреждания обсъдихме и възможностите за наемане на специалисти, които да работят в центъра.