Министерството на труда и социалната политика организира информационен ден за българската общност в Мадрид, Испания, който се проведе на 18 май. По време на събитието сънародниците ни бяха запознати с най-новите тенденции в областта на социалното и осигурително законодателство, тенденциите на пазара на труда в България и политиките на държавата по отношение на различни групи бенефициенти.

По време на информационния ден представих последните данни за пазара на труда в България: ниво на безработица, търсени професии и предложения на български работодатели, нови инвестиции на български и чуждестранни компании. Запознах аудиторията и с мерките и програмите на Министерството на труда и социалната политика, финансирани от държавния бюджет и по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“, насочени към младежи, безработни, лица пред пенсия, трайно безработни лица.

По време на събитието експерти от Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси към посолството на България в Мадрид информираха гостите по теми, свързани с обмена на данни по европейските регламенти, както и с въпроси, свързани със здравното осигуряване и здравноосигурителния статус на пребиваващите в чужбина български граждани. В събитието участва и посланика на България в Испания Иван Кондов.