Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха проект за „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България“.

Целта на проекта е да се подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработване, внедряване и утвърждаване на стандарти за качеството им. За изпълнението на дейността ще бъдат създадени 7 центъра в различни населени места в страната, които ще осигурят лесен достъп до предоставяните услуги.

Стойността на проекта е 4,9 млн. лв. Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Очаква се дейностите по изпълнението на проекта да стартират на 1 юли 2019 г. Срокът на изпълнение на проекта е 30 месеца.

Вярвам, че с устойчивостта на тези нови 7 центъра, които Министерството на младежта и спорта ще създаде, ще подкрепим и работата на младежките координатори и на общините в тази насока, каза зам.-министър Русинова. Тя подчерта, че България е една от страните, които отчита добри постижения в справянето с младежката безработица. Съвместните ни усилия заедно с Министерството на младежта и спорта ще дадат резултати в посока на повече информираност и активиране на младите хора. Оттам нататък Министерството на труда и социалната политика, изпълнявайки инициативата Европейска гаранция за младежта, дава възможност за получаване на добра работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж, добави зам.-министър Русинова.

През настоящия програмен период (2014-2020 г.) България е получила 250 млн. лв. за изпълнение на младежки инициативи. До момента над 50 000 младежи са минали през различни форми на подкрепа и мотивация за търсене на работа и възможности да се включат в стажуване. 15 000 са младежите, са се включили в една от най-успешните програми за стажуване и са намерили своята реализация на пазара на труда. Над 100 са трудовите борси, насочени само към младежи, проведени през последните 2 години, каза Русинова.