Вече 100 години Международната организация на труда (МОТ) остава на предна линия в света на труда, защото представлява не само интересите на всички 187 държави-членки, а на масата за преговори в Женева обединява както правителствата, така и представителите на работодателите и на работниците.
Особено важени са за нас седемте инициативи на столетието, обявени през 2013 г., сред които и емблематичната инициатива за „Бъдещето на труда“. 

Големи са очакванията към резултатите от работата на 108-та сесия и Заключителния документ, който ще ни даде насоки за едно наистина по-добро бъдеще на труда. 108-та сесия е много важна и от гледна точка на адресирането на проблема за насилието и тормоза в на работното място чрез приемане на нов инструмент на МОТ по този въпрос, под формата на Конвенция и Препоръка. По този начин ще бъде запълнена и съществуваща празнота в международното право по проблема. Новият инструмент ще допринесе за осигуряване на свят на труда, гарантиращ равенство и недискриминация, с нулева толерантност към насилието и тормоза. България отдава голямо значение на членството ни в МОТ и стриктно съблюдаваме ангажиментите, произтичащи от него. Страната ни е ратифицирала 101 конвенции на организацията и се подрежда сред 10-те държави, ратифицирали най-много актове на организацията, като непрекъснато се стремим за усъвършенстване на тяхното прилагане, както и изпълнението на Препоръките.