Над 32 000 тона пакети с хранителни продукти на крайно нуждаещи се лица са раздадени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Това съобщих на срещата ни с държавния секретар на щата Небраска в САЩ Робърт Евнен, която се проведе днес в Министерството на труда и социалната политика. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес в сферата на социалното подпомагане, заетостта и образованието.

Общият бюджет по Оперативната програма през периода 2014-2020 е над 241 млн. лв. Ежегодно се раздават над 270 000 пакета с основни хранителни продукти на повече от 500 000 лица и членовете на техните семейства. По програмата се финансират целогодишната дейност на 278 трапезарии в страната, в които топъл обяд получават 50 779 души.

Надявам се настоящото посещение на представители на щата Небраска да допринесе за още по-активното развитие на търговско-икономическите отношения между България и САЩ! Запознах чуждестранната делегация с пазара на труда и предимствата, които биха имали евентуални чуждестранни инвеститори у нас. Състоянието на пазара на труда в България постоянно се подобрява. През месец май регистрираната безработица достигна най-ниското си равнище от създаването на Агенцията по заетостта от 5.3%.